Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Page1sur93Total :553
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:20200045 - 20000227F.Última Actualización: 06-04-2020 19:40
Título del ContratoTítulo del ContratoGestió del servei d'organització i implementació del programa educatiu del Dia de la Diversitat a Barcelona cursos 2020-2021 i 2021-2022 - projecte educatiu pel coneixement dels drets humans per l'alu [...]
CategoríaCategoríaServicios de bienestar social proporcionados a niños y jóvenes.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:06-04-2020 19:30:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Barcelona
Importe:Importe:123 859,26
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:20200043 - 20000224F.Última Actualización: 06-04-2020 19:40
Título del ContratoTítulo del ContratoOrganització i implementació del programa educatiu cicle de cinema dels drets dels infants cursos 2020-2021 i 2021-2022: projecte educatiu per a la promoció i difusió de la Convenció dels Drets dels I [...]
CategoríaCategoríaServicios de bienestar social proporcionados a niños y jóvenes.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:06-04-2020 19:30:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Barcelona
Importe:Importe:114 870,76
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:20200044 - 20000226F.Última Actualización: 06-04-2020 19:40
Título del ContratoTítulo del ContratoOrganització i implementació del programa educatiu El pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia - Cursos 2020-2021 i 2021-2022
CategoríaCategoríaServicios de bienestar social proporcionados a niños y jóvenes.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:06-04-2020 19:30:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Barcelona
Importe:Importe:109 232,34
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2017/0011408.PO_1104F.Última Actualización: 06-04-2020 19:40
Título del ContratoTítulo del ContratoServei de publicació al diari El Punt Avui de l'anunci PO_1104 relatiu a l'expedient d'expropiació del projecte ctra. BV-5001. Montornès del Vallès.
CategoríaCategoríaServicios de gestión publicitaria.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:10-03-2020 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Diputació de Barcelona
Importe:Importe:4 132,23
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2020/0004335_PO.1107F.Última Actualización: 06-04-2020 19:40
Título del ContratoTítulo del ContratoServeis relatius a les insercions de publicitat de l'anunci de matrícula de quotes municipals de l'Impost sobre activitats econòmiques de l'any 2020
CategoríaCategoríaServicios de gestión publicitaria.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:18-03-2020 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Diputació de Barcelona
Importe:Importe:5 000,00
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:693/19PF.Última Actualización: 06-04-2020 19:39
Título del ContratoTítulo del ContratoSuministro de madera, resinas y pintura y otros productos
CategoríaCategoríaMadera.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:28-05-2019 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz
Importe:Importe:155 965,85Último documento publicado:Último documento publicado:Anuncio de Formalización
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación: