Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Page1sur4Total :23
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CONSUB-0077/2021F.Última Actualización: 16-04-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoÉs objecte de la present contractació el subministrament i col·locació de tot el mobiliari del nou Centre Social El Roser. Tots els subministraments i materials han de ser de nova adquisició. Les pr [...]
CategoríaCategoríaMobiliario diverso.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:15-04-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Reus
Importe:Importe:80 672,89
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:13/21 G629F.Última Actualización: 16-04-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoServei de redacció del projecte executiu del sistema d'enderrocs parcials i del sistema d'estructura, així com el contracte de direcció facultativa i direcció d'execució de l'obra del sistema d'estruc [...]
CategoríaCategoríaServicios de consultoría en diseño.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:15-04-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Tarragona
Importe:Importe:46 640,40
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:4317110007-2021-0000557F.Última Actualización: 16-04-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoSubministrament en règim de lloguer, instal·lació i manteniment dels equips de cardioprotecció per a diferents equipaments de l'Ajuntament de Vila-seca.
CategoríaCategoríaAparatos de electrocardiografía.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:15-04-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Vila-seca
Importe:Importe:47 100,00
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2021007221F.Última Actualización: 16-04-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoSubministrament del lloguer i servei de muntatge i desmuntatge dels estands de la Fira-Mercat d'Alimentació Artesana que té lloc a la Plaça Independència de Girona durant les Fires de Sant Narcís 2021 [...]
CategoríaCategoríaStands de exposición.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:15-04-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Girona
Importe:Importe:8 416,18
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2021/5/TADF.Última Actualización: 16-04-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoAquest servei està dividit a efectes contractuals en dos lots que mantindran la seva pròpia autonomia contractual un cop adjudicats, sens perjudici de la col¿laboració i cooperació que necessàriament [...]
CategoríaCategoríaServicios sociales administrativos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:15-04-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Castellbisbal
Importe:Importe:47 704,21
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:952/2020F.Última Actualización: 16-04-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoEl contracte té per objecte la contractació del servei de prevenció de riscos laborals i vigilància i promoció de la salut del personal al servei de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès i del seu orga [...]
CategoríaCategoríaServicios de salud y seguridad.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:15-04-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Banyeres del Penedès
Importe:Importe:5 500,00
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación: