Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
 • If you would like to be notified of any news regarding this bid, please register on the State Contracting Platform homepage. Start session    Register
 • Expediente:    2023-SUB-OH-02
 • Entitats de l'administració local>Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

 • ID de publicación en TED
 • ID del Órgano de Contratación
 • Estado de la Licitación
 • Resuelta
 • Objeto del contrato
 • Subministrament i instal·lació de lluminàries de tecnologia LED en substitució de les existents actualment, per millorar l'eficiència energètica i adequar els nivells lumínics de l'enllumenat públic municipal i incrementar punts de llum, si fos necessari. Amb aquestes noves lluminàries, a més de l'estalvi i eficiència energètica, s'assoliran altres millores associades a la tecnologia LED: - Reduir els treballs de manteniment d'aquestes -Encesa immediata i màxima versatilitat amb dispositius de telegestió i regulació -Millora de la reproducció cromàtica, de la uniformitat de la il·luminació i de la nul·la contaminació lumínica de l'entorn Es tracta d'un contracte mixt de subministrament i obra per a la instal·lació necessària per substituir o instal·lar noves lluminàries. El percentatge de cada prestació per qualificar el tipus de contracte com de subministrament deriva del percentatge de les prestacions, donat que el 84,13% correspon a subministrament i el 15,87% correspon a instal·lació.
 • Financiación UE
 • Presupuesto base de licitación sin impuestos
 • 559,680.77   Euros
 • Valor estimado del contrato:
 • 671,616.92   Euros
 • Tipo de Contrato:
 • Suministros
 • Código CPV
 • 45316000 Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.
 • Lugar de Ejecución
 • España - Barcelona
 • Sistema de contratación
 • Procedimiento de contratación
 • Abierto
 • Tipo de tramitación
 • Información
 • Método de presentación de la oferta
 • Resultado
 • Ver detalle de la adjudicación
 • Adjudicatario
 • Ver detalle de la adjudicación
 • Nº de Licitadores Presentados
 • Ver detalle de la adjudicación
 • Importe de Adjudicación
 •   Ver detalle de la adjudicación
 • Fecha de Actualización del Expte.
 • 27/06/2023 13:03
 • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
14/02/2023
Anuncio de Licitación
DOUE
23/02/2023
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante
31/05/2023
Adjudicación
Perfil del contratante
31/05/2023
Adjudicación
Perfil del contratante
14/02/2023
Formalización
DOUE
14/02/2023
Formalización
DOUE
27/06/2023
Formalización
Perfil del contratante


 • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
01 PPT.pdf
02 PPT Anexo I Inventario puntos de luz.pdf
03 PPT Anexo II Propuestas de actuacion.pdf
04 PPT Anexo III Definicion de viales y resultados luminicos.pdf
05 PPT Anexo IV Plan luminico.pdf
06 PPT Anexo V -1.zip
06 PPT Anexo V -3.zip
06 PPT Anexo V-2.zip
07 PPT Anexo VI Presupuesto.pdf
1. CONTRACTE LLUMINARIES LOT 1 RUBATEC.pdf
1. CONTRACTE LLUMINARIES LOT 2 SECE.pdf
Acta num 12-23 .pdf
Anexos I, II y III - Tablas documentacion Anexos.xlsx
Anunci DOUE adjudicació contracte.pdf
Anunci licitacio subm lluminaries.pdf
Certif JGL adjudcació contracte.pdf
Certif JGL adjudcació contracte.pdf
Certif JGL classificació contracte.pdf
Certif JGL classificació contracte.pdf
Certif JGL inici licitacio.pdf
DILIGENCIA LLUMINARIES.pdf
INFORME CLASSIFICACIÓ LOT 1_V3_VERSIÓ 1_SIGNAT.pdf
INFORME CLASSIFICACIÓ LOT 2_V3_VERSIÓ 1_SIGNAT.pdf
Informe Inici licitacio.pdf
Inventario total Santa Coloma.xlsx
PCAP+QR+ANNEXOS LLUMINARIES.pdf
PPT Anexo IV - Plan luminico.dwg
Presupuesto LOTE 1 Santa Coloma de Gramenet.xlsx
Presupuesto LOTE 2 Santa Coloma de Gramenet.xlsx
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'