Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
 • If you would like to be notified of any news regarding this bid, please register on the State Contracting Platform homepage. Start session    Register
 • Expediente:    2018-118
 • ENTIDADES LOCALES>Galicia>Lugo>Ayuntamientos>Lugo

 • Estado de la Licitación
 • Resuelta
 • Objeto del contrato
 • Contratación da obra de “edificio de equipamento de estándar baixo enerxético “impulso verde” que inclúe prototipo de gridshell e que abrangue as accións c10 “adaptación de sistemas construtivos con materiais autóctonos de baixa enerxía incorporada e análise doutras tecnoloxías adaptables” e acción c11 “deseño e execución do proxecto piloto “impulso verde”, do proxecto LIFE14 cca/es/000489 lugo + biodinámico. “planificación dun barrio multi-ecolóxico como modelo de resiliencia urbana” cofinanciado pola unión europea mediante o instrumento financeiro life 2014-2020: A execución da obra denominada edificio de equipamento de estándar baixo enerxético “impulso verde” que inclúe prototipo de gridshell elaborado polos arquitectos don antonio j. lara bocanegra e dona susana penedo souto. cpv (vocabulario común por actividades) 45210000-2 traballos de construcción de inmobles con este contrato trátase de satisfacer a seguinte necesidade: construir un edificio demostrativo dende un punto de visa de eficiencia enerxética, sostenibilidade e utilización de madeira estructural en obra nova que se utilizará como edificio de uso público expositivo-administrativo. trátase dun edificio de consumo de enerxía case nulo. este proxecto está incluido dentro da acción c.10 e acción c.11 do proxecto life lugo+biodinámico como unha infraestructura ecolóxica demostrativa e anticipatoria do novo barrio multi-ecolóxico para dotar dunha gran capacidade de adaptación e resiliencia ós entornos urbanos.
 • Presupuesto base de licitación sin impuestos
 • 1,040,503.30   Euros
 • Valor estimado del contrato:
 • 1,040,503.30   Euros
 • Tipo de Contrato:
 • Obras
 • Código CPV
 • 45200000-Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
 • Lugar de Ejecución
 • España - Lugo - lugo
 • Procedimiento de contratación
 • Abierto
 • Información
 • Resultado
 • Desierto
 • Adjudicatario
 • Nº de Licitadores Presentados
 • 0
 • Importe de Adjudicación
 •   Euros
 • Resumen Licitación
Tabla de documentos de la licitación
Publicación en plataformaDocumentoVer documentos
Mostrar MásMostrar Menos13/08/2019 10:39:59
Rectificación de Anuncio de Licitación
HtmlXmlPdf Sello de Tiempo
13/08/2019 10:13:09
Rectificación de Anuncio de Licitación
12/08/2019 12:21:20
Rectificación de Anuncio de Licitación
12/08/2019 12:03:04
Anuncio de Licitación
Mostrar MásMostrar Menos13/08/2019 10:38:25
Rectificación de Pliego
13/08/2019 10:34:04
Rectificación de Pliego
12/08/2019 12:22:08
Rectificación de Pliego
12/08/2019 12:03:25
Pliego
04/05/2020 10:58:50
Adjudicación
 • Otros Documentos
Publicación en plataforma Documento Ver documentos
13/08/2019 10:39:08 NOTA ACLARATORIA RECTIFICACION DOCUMENTACION Anexos Pliego VerSello de Tiempo
04/09/2019 13:54:29 Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas VerSello de Tiempo
04/05/2020 10:53:45 ACORDO XGL CONTINUIDAD EXPEDIENTES VerSello de Tiempo
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'