Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
 • If you would like to be notified of any news regarding this bid, please register on the State Contracting Platform homepage. Start session    Register
 • Expediente:    2017015427
 • ENTIDADES LOCALES>Galicia>Pontevedra>Diputación Provincial de Pontevedra

 • Estado de la Licitación
 • Adjudicada
 • Objeto del contrato
 • Concurso de Ideas, con intervención de Xurado, para a selección de tres propostas de estudo técnico que serva de base para a redacción do proxecto construtivo dunha ponte para peóns e bicicletas sobre o Río Miño, entre os Parques Espazo Fortaleza en Goián-Tomiño (España) e o Castelinho en Vila Nova de Cerveira (Portugal), no marco do Proxecto 0044_VISIT_RIO_MINHO_1_P, cofinanciado polo FEDER (75%) dentro da primeira convocatoria de axudas do programa operativo de Cooperación Transfronteiriza España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 INTERREG V A.
 • Presupuesto base de licitación sin impuestos
 • 27,000.00   Euros
 • Valor estimado del contrato:
 • 27,000.00   Euros
 • Tipo de Contrato:
 • Servicios
 • Código CPV
 • 71322300-Servicios de diseño de puentes., 71000000-Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
 • Lugar de Ejecución
 • España - Pontevedra - Pontevedra
 • Procedimiento de contratación
 • Abierto
 • Información
 • Fecha fin de presentación de oferta
 • 12/12/2017 23:59
 • Resultado
 • Ver detalle de la adjudicación
 • Adjudicatario
 • Ver detalle de la adjudicación
 • Nº de Licitadores Presentados
 • Ver detalle de la adjudicación
 • Importe de Adjudicación
 •   Ver detalle de la adjudicación
 • Resumen Licitación
Tabla de documentos de la licitación
Publicación en plataformaDocumentoVer documentos
Mostrar MásMostrar Menos13/10/2017 10:15:52
Rectificación de Anuncio de Licitación
HtmlXmlPdf Sello de Tiempo
24/08/2017 10:01:05
Anuncio de Licitación
13/10/2017 10:12:35
Pliego
06/04/2018 11:58:02
Adjudicación
 • Otros Documentos
Publicación en plataforma Documento Ver documentos
05/09/2017 10:27:31 Nota informativa: Xestión de preguntas e respontas VerSello de Tiempo
06/09/2017 08:52:35 Pliego técnico castellano I: Req. técnicos VerSello de Tiempo
06/09/2017 08:52:54 Pliego técnico castellano II: Caracterización VerSello de Tiempo
06/09/2017 13:19:34 Pliego técnico: Anexo II: Estudio geológico y geotécnico VerSello de Tiempo
06/09/2017 13:21:23 Pliego técnico: Anexo III: Estudio hidráulico VerSello de Tiempo
06/09/2017 13:22:48 Pliego técnico: anexo IV: Estudio sísmico VerSello de Tiempo
11/09/2017 10:58:39 Pliego técnico: Anexo I.02.Cartografía VerSello de Tiempo
11/09/2017 10:59:25 Pliego técnico: Anexo I.04.Información gráfica VerSello de Tiempo
12/09/2017 11:43:49 Consultas.Versión 1.0. VerSello de Tiempo
15/09/2017 11:41:37 Nota informativa: Material auxiliar de apoio VerSello de Tiempo
15/09/2017 11:50:13 Material auxiliar de apoio Cerveira VerSello de Tiempo
19/09/2017 14:11:24 Consultas.Versión 1.1. VerSello de Tiempo
25/09/2017 10:57:28 Consultas.Versión 1.2. VerSello de Tiempo
27/09/2017 13:04:19 Consultas.Versión 1.3. VerSello de Tiempo
02/10/2017 09:15:47 Nota informativa solvencia VerSello de Tiempo
04/10/2017 12:33:03 Nota informativa rectificación Bases VerSello de Tiempo
10/10/2017 10:48:36 Consultas.Versión 1.4. VerSello de Tiempo
18/10/2017 14:06:29 Consultas.Versión 1.5. VerSello de Tiempo
31/10/2017 10:28:05 Consultas.Versión 1.6 VerSello de Tiempo
07/11/2017 13:12:19 TEXTO BASES EN CASTELLANO VerSello de Tiempo
09/11/2017 13:48:23 Consultas.Versión 1.7 VerSello de Tiempo
20/11/2017 13:09:15 Consultas. Versión 1.8 VerSello de Tiempo
07/12/2017 09:33:20 Consultas. Versión 1.9. VerSello de Tiempo
18/12/2017 09:54:59 Composición do Xurado e apertura da documentación técnica (sobres B) VerSello de Tiempo
19/12/2017 12:30:05 Anuncio: apertura sobres B VerSello de Tiempo
22/12/2017 10:02:50 Listado de propuestas admitidas y excluidas VerSello de Tiempo
10/01/2018 10:08:48 Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas VerSello de Tiempo
19/02/2018 09:17:14 Sesión Jurado evaluación, clasificación, fallo y apertura sobres A VerSello de Tiempo
02/03/2018 10:57:06 Acta de Sesión del Jurado para evaluación, clasificación, fallo y apertura sobres A VerSello de Tiempo
 • Anuncios Anulados
Tabla de documentos anulados de la licitación
Publicación en plataformaDocumentoVer documentos
Mostrar MásMostrar Menos13/10/2017 09:59:38
Anulación Pliego
24/08/2017 10:03:59
Pliego
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'