Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Page1of26Total:154
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:4202/2022F.Última Actualización: 04-07-2022 00:14
Título del ContratoTítulo del ContratoSuministro de Renovación de Suscripción por 3 años de Licencias de Microsoft VDA para el Ayuntamiento de Mogán. La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas que [...]
CategoríaCategoríaPaquetes de software de gestión de licencias.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:23-05-2022 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Alcaldia del Ayuntamiento de Mogán
Importe:Importe:96,000.00Último documento publicado:Último documento publicado:Anuncio de Formalización
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:485/2021.v2F.Última Actualización: 04-07-2022 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoLa millora en la prestació d'aquest equipament contempla l'arranjament del paviment de la pista així com del seu tancat, i el cobriment de la mateixa per tal de poder¿ne incrementar l'ús fent l'equipa [...]
CategoríaCategoríaMontaje de estructuras metálicas.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:04-07-2022 00:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Vilanova de Segrià
Importe:Importe:302,932.82
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2022_39F.Última Actualización: 04-07-2022 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoEls objectius de l'Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès són els de millorar la vialitat dels carrers Sant Roc, Sant Agustí, Joaquim de Vilar, Enric Ballús, Lluçà, Comerç i Agricultura. Es plantegen dues [...]
CategoríaCategoríaObras viales.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:03-07-2022 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
Importe:Importe:173,553.72
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:06152022F.Última Actualización: 04-07-2022 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoL'objecte d'aquesta licitació és la contractació del servei de transport escolar col·lectiu de la comarca de l'Anoia, per als cursos escolars, 2022-2023, 2023-2024 2024-2025 i 2025-2026, a més de la p [...]
CategoríaCategoríaServicios especiales de transporte de pasajeros por carretera.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:29-07-2022 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Consell Comarcal de l'Anoia
Importe:Importe:9,931,730.40
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:03102022F.Última Actualización: 04-07-2022 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoL'objecte del contracte és la prestació del Servei d'Explotació de les Instal·lacions de la Planta Comarcal de Compostatge de FORM de Jorba, segons les condicions que es detallen en el present plec i [...]
CategoríaCategoríaServicios de producción de compost.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:29-07-2022 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Consell Comarcal de l'Anoia
Importe:Importe:957,810.00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:01/2022F.Última Actualización: 04-07-2022 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoReparació del vas gran de les piscines municipals
CategoríaCategoríaTrabajos de construcción de piscinas.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:04-07-2022 00:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament del Soleràs
Importe:Importe:91,027.66
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación: