Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Pàgina1de151Total:905
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:S-1626/18 (2) (ICGC-2019-00040)F.Última Actualización: 31-03-2020 10:26
Título del ContratoTítulo del ContratoAquest contracte té per objecte la prestació del servei de suport a terra per l'operació de Vols de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en els termes indicats en el plec de prescripcions t [...]
CategoríaCategoríaServicios complementarios para el transporte aéreo.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:01-03-2019 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Importe:Importe:60.000,00
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:1599-0579/2019F.Última Actualización: 31-03-2020 10:26
Título del ContratoTítulo del ContratoAutorització o llicència és la cessió de l'ús privatiu, sense transformació, del bé de domini públic constituït per l'espai de bar situat a l'edifici de la piscina municipal, amb adreça al Carrer de l [...]
CategoríaCategoría Vacío
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:10-05-2019 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament d'Olivella
Importe:Importe:0,00
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CTTI-2019-20206F.Última Actualización: 31-03-2020 10:26
Título del ContratoTítulo del ContratoPrestació de serveis de gestió de projectes d'innovació i dades departamentals que ajudin a impulsar la transformació de l'Administració mitjançant la innovació i la incorporació de les noves tecnolog [...]
CategoríaCategoríaServicios de gestión relacionados con la informática.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:13-12-2019 12:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Importe:Importe:284.544,00
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:SC20/000166F.Última Actualización: 31-03-2020 10:26
Título del ContratoTítulo del ContratoLloguer conjunt prefabricat per laboratori de fangs i carbó a l'ETAP Llobregat
CategoríaCategoríaEdificios prefabricados modulares.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación: Vacío
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)
Importe:Importe:1.826,84
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CTTI-2019-20090F.Última Actualización: 31-03-2020 10:26
Título del ContratoTítulo del ContratoModalitat de Software As a Service (SaaS) per a la comercialització d'experiències turístiques per part de l'Agencia Catalana de Turisme. L'objecte del contracte és contractar el servei SaaS per la ve [...]
CategoríaCategoríaServicios de gestión relacionados con la informática.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:30-09-2019 12:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Importe:Importe:100.000,00
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2018/0011862F.Última Actualización: 31-03-2020 10:26
Título del ContratoTítulo del ContratoProjecte de treballs de millora forestal a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 4 lots.
CategoríaCategoríaTrabajos de recuperación del terreno.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:07-11-2019 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Diputació de Barcelona
Importe:Importe:131.205,78
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación: