Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Páxina1de3Total:15
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:X2021005595F.Última Actualización: 24-07-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoL'objecte del contracte és el manteniment i gestió dels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Torelló. Les principals tasques a realitzar seran de manteniment, implantació i configuració de softwar [...]
CategoríaCategoríaServicios profesionales relacionados con la informática.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:23-07-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Torelló
Importe:Importe:41,636.76
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:0024/2020-21F.Última Actualización: 24-07-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoServei de neteja integral i recollida de residus a la Fundació Politècnica de Catalunya de l'edifici situat a Barcelona, al carrer de Badajoz, núm. 73, i de l'edifici situat a Terrassa, al carrer de l [...]
CategoríaCategoríaServicios de limpieza de edificios.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:23-07-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Fundació Politècnica de Catalunya
Importe:Importe:105,000.00
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:H210000079F.Última Actualización: 24-07-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoServei de neteja, desinfecció i recollida selectiva de residus a les dependències de l'Institut Municipal d'Hisenda.
CategoríaCategoríaServicios de limpieza de edificios.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:23-07-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
Importe:Importe:199,204.61
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:001/21001877F.Última Actualización: 24-07-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoGestió de l'equipament públic i l'organització i dinamització dels serveis de promoció i divulgació mediambiental, cultural i patrimonal a través d'un programa d'activitats a la Casa de l'Aigua de Tri [...]
CategoríaCategoríaOtros servicios comunitarios, sociales o personales.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:23-07-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Barcelona
Importe:Importe:67,844.22
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:AS 2/2021F.Última Actualización: 24-07-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoServei de controladors que per objectius el control de les entrades i sortides dels visitants de la FAB i el compliment de les normes internes dús de la instal·lació.
CategoríaCategoríaServicios de vigilancia.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:23-07-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Fundació Arranz Bravo
Importe:Importe:12,502.53
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:X2021002865F.Última Actualización: 24-07-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoFabricació de les tres carrosses dels reis d'acord amb el projecte realitzat per l'empresa NTORN DESIGN&FOTO STUDIO SL que s'adjunta
CategoríaCategoríaRemolques de uso general.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:23-07-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Matadepera
Importe:Importe:24,999.80
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación: