Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Páxina1de1017Total:6097
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:58/2020/CONF.Última Actualización: 04-12-2020 18:13
Título del ContratoTítulo del ContratoSuministro de materiales para el Servicio de Limpieza destinado a colegios, edificios municipales e instalaciones deportivas
CategoríaCategoríaDetergentes.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación: Vacío
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas
Importe:Importe:322,861.95Último documento publicado:Último documento publicado:Anuncio Previo
Estado de la licitación:
Anuncio Previo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CSS. TM-00509.58+TM-00509.53.2F.Última Actualización: 04-12-2020 18:12
Título del ContratoTítulo del ContratoContracte de serveis per a l'Assistència tècnica de Coordinació de Seguretat i Salut conjunta de les obres del "Projecte constructiu per millorar les condicions ambientals en els llocs de treball en e [...]
CategoríaCategoríaServicios de consultoría en ingeniería civil.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:11-01-2021 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Importe:Importe:9,960.00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:20C00013F.Última Actualización: 04-12-2020 18:12
Título del ContratoTítulo del ContratoConcessió de serveis per a l'explotació, gestió i organització del Centre Cívic Vil.la Urània, del Casal Infantil i de l'Espai Familiar La Saleta de Barcelona
CategoríaCategoríaServicios de esparcimiento, culturales y deportivos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:15-10-2020 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Barcelona
Importe:Importe:1,158,160.00
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:20001721F.Última Actualización: 04-12-2020 18:12
Título del ContratoTítulo del ContratoL'objecte del contracte és el manteniment i millora dels elements constructius i d'altres elements de la via pública competència de l'Oficina de Collserola, per als anys 2020, 2021 i 2022.
CategoríaCategoríaServicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y otros equipos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:21-08-2020 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Barcelona
Importe:Importe:144,628.10
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CQ.TM-00509.58+TM-00509.53.2F.Última Actualización: 04-12-2020 18:12
Título del ContratoTítulo del ContratoContracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat conjunta de les obres del "Projecte constructiu per millorar les condicions ambientals en els llocs de treball en el Taller i el [...]
CategoríaCategoríaServicios de ensayo o consultoría técnicos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:11-01-2021 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Importe:Importe:10,824.44
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:SU-2020-02F.Última Actualización: 04-12-2020 18:11
Título del ContratoTítulo del ContratoSubministrament de 40 tapes amb marc i 400 graons d'accés per a pous de registre del clavegueram del nucli urbà de Barberà del Vallès, tant per dur a terme el manteniment correctiu previst en el progr [...]
CategoríaCategoríaTapas de registro.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:04-12-2020 18:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal, SA(SABEMSA)
Importe:Importe:5,090.80
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación: