Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Últimas licitaciones publicadas

Licitaciones Recientes
Página1de313Total:1874
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:202100000109F.Última Actualización: 26-10-2021 14:42
Título del ContratoTítulo del ContratoServicio de mantenimiento y conservación de sistemas de calefacción y acs de inmuebles responsabilidad de INVIED O.A. en la comunidad de Castilla y León.
CategoríaCategoríaServicios de reparación y mantenimiento de calderas.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:02-07-2021 20:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)
Importe:Importe:12.427,20Último documento publicado:Último documento publicado:Anuncio de Formalización
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2110OB01F.Última Actualización: 26-10-2021 14:42
Título del ContratoTítulo del ContratoServeis relacionats amb l'explotació de les unitats mòbils de televisió, concretament a la càrrega i descàrrega, posicionament i assistència a l'explotació de càmeres i altre equipament tècnic de l [...]
CategoríaCategoríaServicios de radio y televisión.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:26-11-2021 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Importe:Importe:300.000,00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2021/12617/1408F.Última Actualización: 26-10-2021 14:42
Título del ContratoTítulo del ContratoLa realització, producció i execució de de l'espectacle de la cavalcada de reis 2022 a Esplugues de Llobregat en les condicions establertes als plecs de contractació.
CategoríaCategoríaServicios de organización de eventos culturales.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:05-11-2021 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Importe:Importe:80.348,00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:14 CSA 2021F.Última Actualización: 26-10-2021 14:42
Título del ContratoTítulo del ContratoL'objecte és el contracte Mixt de subministrament, instal·lació, configuració i posada en funcionament d'un nou sistema d'emmagatzemament unificat (SAN/NAS) híbrid i el servei de manteniment per al Co [...]
CategoríaCategoríaSistemas y servidores de información.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:10-11-2021 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Consorci Sanitari de l'Anoia
Importe:Importe:99.900,00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2021/6517F.Última Actualización: 26-10-2021 14:42
Título del ContratoTítulo del Contrato"Condicionament d'un tram de la GIP-5129, de Vilafant a Borrassà amb nou pont sobre el Manol" projecte aprovat per acord de Ple de la Diputació de Girona, de data 15 de juny de 2021.
CategoríaCategoríaTrabajos de reparación de carreteras.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación: Vacío
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Diputació de Girona
Importe:Importe:2.352.571,94
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2021/5507F.Última Actualización: 26-10-2021 14:42
Título del ContratoTítulo del ContratoContracte de serveis per a la contractació de cursos de formació en informàtica bàsica i TIC adreçats als usuaris de les biblioteques de la demarcació de Girona
CategoríaCategoríaCursos de informática.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación: Vacío
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Diputació de Girona
Importe:Importe:27.000,00
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación: