Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Page1of312Total:1870
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:29/2019 FCVREF.Última Actualización: 13-07-2020 17:45
Título del ContratoTítulo del ContratoAsesoría fiscal, laboral, contable
CategoríaCategoríaServicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:16-06-2020 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Dirección de la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea
Importe:Importe:24,000.00Último documento publicado:Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2020CONS190CAF.Última Actualización: 13-07-2020 17:44
Título del ContratoTítulo del ContratoServeis la Redacció del Projecte Bàsic i Executiu, la tramitació d'aprovació de Projecte, la Direcció d'Obra, la Coordinació de Seguretat i Salut, l'As Built i l'Auditoria corresponent a l'adequació d [...]
CategoríaCategoríaServicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:29-07-2020 10:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Barcelona de Serveis Municipals SA
Importe:Importe:160,000.00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:JU-2020-172F.Última Actualización: 13-07-2020 17:44
Título del ContratoTítulo del ContratoCodi d'expedient: JU-27/20 GEEC JU 2020 172 Servei de salvament i socorrisme, vigilància i prevenció d'accidents als usuaris de les piscines dels centres penitenciaris de Brians 2, Mas d'Enric, Lledon [...]
CategoríaCategoríaServicios de salud y seguridad.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:11-05-2020 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Departament de Justícia
Importe:Importe:80,640.00
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2020/01/OBR/EDIF_SELF.Última Actualización: 13-07-2020 17:44
Título del ContratoTítulo del ContratoExecució de les obres d'un edifici destinat a Centre de Serveis al Transport i Innovació Tecnològica a la CIM la Selva d'acord amb el projecte tecnic que s'adjunta.
CategoríaCategoríaTrabajos de construcción.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación: Vacío
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)
Importe:Importe:767,805.85
Estado de la licitación:
Anulada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:65/20F.Última Actualización: 13-07-2020 17:44
Título del ContratoTítulo del ContratoL'objecte d'aquesta licitació consisteix en establir els pactes i condicions definidors dels drets i obligacions que han de regir la preparació, adjudicació, desenvolupament, efectes i extinció del co [...]
CategoríaCategoríaServicios relacionados con viviendas.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:24-07-2020 12:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL)
Importe:Importe:5,000.00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:853/2020F.Última Actualización: 13-07-2020 17:44
Título del ContratoTítulo del ContratoObra correspondiente al Proyecto básico y de ejecución de la obra de adaptación y reforma de la Plaza del Campo, segunda fase, en Cuéllar (Segovia)
CategoríaCategoríaTrabajos de pavimentación de calles.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:18-05-2020 19:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Alcaldía del Ayuntamiento de Cuéllar
Importe:Importe:55,771.81Último documento publicado:Último documento publicado:Anuncio de Adjudicación
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación: