Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Páxina1de194Total:1162
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:20HBSER400F.Última Actualización: 09-04-2020 13:40
Título del ContratoTítulo del ContratoVista la petició de la Direcció TIC del Banc de Sang i Teixits, sobre la contractació d'un servei per la implantació de la solució tecnològica "hematos" per la Transfusió i per la gestió de la Llet d [...]
CategoríaCategoríaServicios informáticos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:08-05-2020 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Banc de Sang i Teixits (BST)
Importe:Importe:66,277.50
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:1808/2019F.Última Actualización: 09-04-2020 13:40
Título del ContratoTítulo del ContratoL'objecte de la present licitació és adjudicar, la prestació del servei consistent en la instal·lació manteniment, retirada i emmagatzematge dels elements d'abalisament de seguretat de les platges de [...]
CategoríaCategoríaInstalación de equipo de balizamiento.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación: Vacío
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Tossa de Mar
Importe:Importe:27,562.00
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2019014OBF.Última Actualización: 09-04-2020 13:40
Título del ContratoTítulo del ContratoContractació de les obres "Recuperació i posta en valor de la celòquia del Castell dels cavallers de l'Ordre de Sant Joan d'Amposta"
CategoríaCategoríaTrabajos de construcción especializados diversos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:08-02-2020 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament d'Amposta
Importe:Importe:495,867.77
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:A145 20 039F.Última Actualización: 09-04-2020 13:40
Título del ContratoTítulo del ContratoDirecció d'obra, coordinació de seguretat i salut i gestió integral de les obres d'ampliació de l'Escola Poble-sec.
CategoríaCategoríaSupervisión del trabajo de construcción.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación: Vacío
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Consorci d'Educació de Barcelona
Importe:Importe:22,145.99
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CONTRACTE 1 - TRAMITACIÓ EMERGÈNCIA COVID-19F.Última Actualización: 09-04-2020 13:40
Título del ContratoTítulo del ContratoMaterial per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19
CategoríaCategoríaReactivos de laboratorio.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación: Vacío
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Fundació Centre de Regulació Genòmica
Importe:Importe:17,437.40
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CNMY19/0304/228F.Última Actualización: 09-04-2020 13:40
Título del ContratoTítulo del ContratoContrato derivado del Acuerdo Marco 6/18 CC. Lote 8 Valencia Consellerias, para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CEACV [...]
CategoríaCategoríaServicios de vigilancia.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación: Vacío
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencias Climáticas y Transición Ecológica
Importe:Importe:632,948.75Último documento publicado:Último documento publicado:Anuncio de Formalización
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación: