Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
 • If you would like to be notified of any news regarding this bid, please register on the State Contracting Platform homepage. Start session    Register
 • Expediente:    Expedient 052/2022
 • Entitats de l'administració local>Ajuntament de Vilaller

 • ID de publicación en TED
 • ID del Órgano de Contratación
 • 7532081
 • Estado de la Licitación
 • Evaluación
 • Objeto del contrato
 • L’Ajuntament de Vilaller, és un dels beneficiaris de la subvenció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per la subvenció de minimis destinats a la millora de centres de neteja i desinfecció de vehicles de transport per carretera d’animals vius que emprenguin inversions de bioseguretat, i a la construcció de nous centres de neteja i desinfecció corresponents a 2022, a l’empara del Reial Decret 949/2021 de 2 de novembre i Resolució ACC/768/2022 de 15 de març de 2022 modificada per la Resolució ACC/1525/2022 de 16 de maig. El conjunt d’actuacions d’inversió que s’han de realitzar en el marc del referit projecte ascendeix a un pressupost de 70.000,00 Euros de base, més 14.700,00 Euros d’IVA al 21% i 84.700 Euros total. Les actuacions que es volen realitzar són la construcció d’un centre de neteja de vehicles de transport per carretera d’animals vius, donada la obligatorietat de la normativa a realitzar les neteges prèvies al transport d’animals vius i tenint en compte l’absència d’aquest tipus de centre a la comarca de l’Alta Ribagorça actualment. El centre de desinfecció està previst que contingui una zona mecànica de neteja en sec, per tal de poder retirar i dipositar mecànicament les restes d’excrements, palla, etc, en una zona controlada per a la seva posterior gestió. Altrament, es preveu que hi hagi una zona de neteja amb aigua a pressió i desinfecció, que inclourà una zona de maquines i una zona de rentat, que funcionarà amb una targeta. Està dissenyat per a que el seu ús resulti fàcil, intuïtiu i pràctic per tal de poder rentar el vehicle de transport i obtenir el certificat de desinfecció i el precinte. A data 25 de juliol de 2023 es va sol·licitar per part de l’Ajuntament de Vilaller una pròrroga del termini d’execució de 6 mesos més, la qual va ser concedida a data 28 de juliol. La execució de l’actuació està prevista que s’iniciï de manera immediata i en qualsevol cas abans de l’1 de gener de 2024.
 • Financiación UE
 • No hay financiación con fondos de la UE
 • Presupuesto base de licitación sin impuestos
 • 70,000.00   Euros
 • Valor estimado del contrato:
 • 84,700.00   Euros
 • Tipo de Contrato:
 • Obras
 • Código CPV
 • 45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
 • Lugar de Ejecución
 • España - Lleida
 • Sistema de contratación
 • No aplica
 • Procedimiento de contratación
 • Abierto simplificado
 • Tipo de tramitación
 • Ordinaria
 • Información
 • Método de presentación de la oferta
 • Electrónica
 • Fecha fin de presentación de oferta
 • 16/12/2023 23:59
 • Fecha de Actualización del Expte.
 • 20/12/2023 17:01
 • Publicaciones
Tabla de documentos de la licitación
Fecha de PublicaciónTipo de PublicaciónMedio de Publicación
27/11/2023
Anuncio de Licitación
Perfil del contratante


 • Pliegos
Tabla de documentos de la licitación
Tipo de PliegoEnlace al Pliego
01 0117 2023 27 11 2023 APROVAR LA LICITACIÓ CENTRE DESINFECCIO NETEJA.pdf
01 0117 2023 27 11 2023 APROVAR LA LICITACIÓ CENTRE DESINFECCIO NETEJA.pdf
01 0117 2023 27 11 2023 APROVAR LA LICITACIÓ CENTRE DESINFECCIO NETEJA.pdf
04 00 ÍNDEX PLEC CENTRE DESINFECCIO I NETEJA.pdf
04 00 ÍNDEX PLEC CENTRE DESINFECCIO I NETEJA.pdf
04 01 PART 1 PLEC CENTRE DESINFECCIO I NETEJA.pdf
04 02 PART 2 PLEC CENTRE DESINFECCIO I NETEJA.pdf
04 03 PART 3 PLEC CENTRE DESINFECCIO I NETEJA.pdf
06 DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CAPACITAT IDONEITAT I SOLVÈNCIA.pdf
07 MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA.pdf
08 310 20 Centre Neteja Vilaller SGN (1).pdf
10 2023 12 20 ACTA MESA PROPOSANT ADJUDIC.pdf
10 2023 12 20 ACTA MESA PROPOSANT ADJUDIC.pdf
10 2023 12 20 ACTA MESA PROPOSANT ADJUDIC.pdf
11 2023 DECRET 133 2023 ADJUDIC.pdf
310 20 Centre Neteja Vilaller SGN (1).pdf
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'