Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
 • If you would like to be notified of any news regarding this bid, please register on the State Contracting Platform homepage. Start session    Register
 • Expediente:    2020-C002-000015
 • ENTIDADES LOCALES>Galicia>Lugo>Ayuntamientos>Lugo

 • Estado de la Licitación
 • Resuelta
 • Objeto del contrato
 • Contratación da obra de “edificio de equipamento de estándar baixo enerxético “impulso verde” que inclúe prototipo de gridshell e que abrangue as accións C10 “adaptación de sistemas construtivos con materiais autóctonos de baixa enerxía incorporada e análise doutras tecnoloxías adaptables” e acción C11 “deseño e execución do proxecto piloto “impulso verde”, do proxecto life14 CCAA/ES/000489 lugo + biodinámico. “planificación dun barrio multi-ecolóxico como modelo de resiliencia urbana” cofinanciado pola unión europea mediante o instrumento financeiro life 2014-2020.
 • Presupuesto base de licitación sin impuestos
 • 1,267,776.03   Euros
 • Valor estimado del contrato:
 • 1,267,776.03   Euros
 • Tipo de Contrato:
 • Obras
 • Código CPV
 • 45210000-Trabajos de construcción de inmuebles.
 • Lugar de Ejecución
 • España - Lugo - Lugo- España
 • Procedimiento de contratación
 • Abierto simplificado
 • Información
 • Resultado
 • Adjudicado
 • Adjudicatario
 • EGOIN,SA
 • Nº de Licitadores Presentados
 • 1
 • Importe de Adjudicación
 • 1,267,776.03   Euros
 • Resumen Licitación
Tabla de documentos de la licitación
Publicación en plataformaDocumentoVer documentos
14/05/2020 18:17:46
Anuncio de Licitación
HtmlXmlPdf Sello de Tiempo
14/05/2020 18:52:34
Pliego
08/09/2020 08:58:21
Adjudicación
28/09/2020 10:13:05
Formalización
13/09/2021 10:50:32
Modificación de Contrato
 • Otros Documentos
Publicación en plataforma Documento Ver documentos
04/06/2020 13:36:00 AVISO CITA PREVIA PRESENTACIÓN REGISTRO CONCELLO VerSello de Tiempo
06/06/2020 13:44:57 Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas VerSello de Tiempo
17/06/2020 11:58:14 Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas VerSello de Tiempo
19/06/2020 15:45:24 Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas VerSello de Tiempo
29/06/2020 16:41:05 Actos públicos informativos ó de apertura de ofertas VerSello de Tiempo
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'