Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Bids
Filtro de búsqueda
Search procedure
File
Not sorted, click to sort ascending
Type
Not sorted, click to sort ascending
Contract objective
Not sorted, click to sort ascending
Status
Not sorted, click to sort ascending
Importe
Not sorted, click to sort ascending
Fechas
Page 1 of 1 Total:10
397/2022ServiciosServicio de escuela de verano para el municipio de Sant Joan (Mallorca) durante el año 2022 (del 27 de junio al 11 de septiembre de 2022)Resuelta26,599.09
Publicación PLACSP:
Adjudicación:24/06/2022
Formalización:24/06/2022
106/2022ObrasSubministrament i instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoabastir elèctricament part dels consums del casal de cultura, connectada a la xarxa elèctrica de la companya elèctrica Endesa Distribució, al terme municipal de Sant JoanResuelta45,619.82
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/11/2022
Formalización:22/11/2022
702/2021SuministrosAdquisición de vehículo modelo camión 3500MMAResuelta35,454.54
Publicación PLACSP:
Adjudicación:21/04/2022
Formalización:26/04/2022
6/2021ServiciosServicio de Conserjería, limpieza y mantenimiento del polideportivo municipalResuelta59,024.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:27/08/2021
Formalización:31/08/2021
270/2021ObrasAdaptació del Recinte dell Parc Infantil del T.M. de Sant JoanResuelta39,946.73
Publicación PLACSP:
Adjudicación:24/05/2021
268/2021ObrasRenovació de la conducció d’aigua i elèctrica del dipòsit de Sant JoanResuelta69,743.34
Publicación PLACSP:
Adjudicación:07/06/2021
Formalización:15/06/2021
267/2021ObrasRehabilitació de la Xarxa d’aigua potable i la pavimentació del carrer Santa Catalina Tomàs del T.M. Sant Joan.Resuelta53,774.02
Publicación PLACSP:
Adjudicación:07/06/2021
Formalización:15/06/2021
209/2020ObrasRehabilitació de l’edifici dels Fossers de Consolació i restauració de cobertes i cel·lesResuelta131,305.30
Publicación PLACSP:
Adjudicación:15/02/2021
Formalización:04/03/2021
2CIM/2019ObrasActuacions necessàries per dur a terme adequar les condicions lumíniques, de climatització i supressió de barreres arquitectòniques –accessibilitat universal- a les necessitats de les activitat que se'n puguin realitzar a l'edifici, d'ara endavant escoleta a la planta baixa i escola de música a la planta primera, de conformitat amb el projecte tècnic redactat per l'arquitecte del Consell Insular de Mallorca, el Sr. Carles Forner Todó, el mes de juliol de 2019.Resuelta101,021.59
Publicación PLACSP:
Adjudicación:04/12/2019
Formalización:18/12/2019
01/2019ObrasEjecución de las obras de transformación de parte del recinto de “Son Juny” en una pista de pádel y otra de fútbol 3x3 conforme a su proyecto técnico.Resuelta55,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/04/2019
Formalización:09/05/2019