Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Bids
Filtro de búsqueda
Search procedure
File
Not sorted, click to sort ascending
Type
Not sorted, click to sort ascending
Contract objective
Not sorted, click to sort ascending
Status
Not sorted, click to sort ascending
Importe
Not sorted, click to sort ascending
Fechas
Page 1 of 1 Total:2
2CIM/2019ObrasActuacions necessàries per dur a terme adequar les condicions lumíniques, de climatització i supressió de barreres arquitectòniques –accessibilitat universal- a les necessitats de les activitat que se'n puguin realitzar a l'edifici, d'ara endavant escoleta a la planta baixa i escola de música a la planta primera, de conformitat amb el projecte tècnic redactat per l'arquitecte del Consell Insular de Mallorca, el Sr. Carles Forner Todó, el mes de juliol de 2019.Resuelta101,021.59
Publicación PLACSP:
Adjudicación:04/12/2019
Formalización:18/12/2019
01/2019ObrasEjecución de las obras de transformación de parte del recinto de “Son Juny” en una pista de pádel y otra de fútbol 3x3 conforme a su proyecto técnico.Resuelta55,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/04/2019
Formalización:09/05/2019