Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Bids
Filtro de búsqueda
Search procedure
File
Not sorted, click to sort ascending
Type
Not sorted, click to sort ascending
Contract objective
Not sorted, click to sort ascending
Status
Not sorted, click to sort ascending
Importe
Not sorted, click to sort ascending
Fechas
Page 1 of 5 Total:41
2002 PROPAPERSuministrosSubministrament de material d’oficina, consumibles, material corporatiu i altre material.Adjudicada14,676.98
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/09/2020
2004 PROQUIMIC2020SuministrosHipoclorit sòdic, pel tractament químic de l’aigua als depòsits del nucli urbà de Manacor i Cala Murada i/o qualsevol lloc dintre del terme municipal de Manacor on la SAM, necessiti aquest producte. Resuelta11,520.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:31/07/2020
Formalización:17/08/2020
2020-03 PERGOFOTOObrasObra de instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per autoconsum de 100 KW nominals amb dos punts de càrrega per a vehicles elèctrics a l’aparcament de l’Estació del tren de Manacor. de conformitat amb el Projecte redactat per l´Enginyer Tècnic Industrial Antoni Aguilà Fuster Resuelta185,229.09
Publicación PLACSP:
Adjudicación:31/07/2020
Formalización:02/09/2020
2020-01 PROEDARServiciosServei de redacció del projecte constructiu, el projecte d’activitats i l’estudi d’impacte ambiental, així com les tramitacions pertinents per obtenir les llicències i permisos que corresponguin per a l’ampliació de la planta depuradora d’aigües residuals de la ciutat de Manacor.Resuelta43,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:07/07/2020
Formalización:07/07/2020
2019-27 COMPTAIGUASuministrosSuministro de contadores con lectura remota para el servicio de abastecimiento de aguas gestionado por la SAM en el término municipal de Manacor. Evaluación252,750.00
Present. Oferta:13/02/2020
2019-22 MURADAANALITQServiciosServei de realització de les analítiques de qualitat de l’aigua a la xarxa d’abastiment d’aigua de la urbanització Cala Murada. Resuelta3,345.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:07/02/2020
Formalización:18/02/2020
2019-24 EXCARRESuministrosSubministrament d’ una excavadora i una mini carregadora, i el seu manteniment durant el termini de garantia de dos anys.Resuelta85,880.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:07/02/2020
Formalización:07/02/2020
2019-28 PRONAUServiciosServei de redacció del projecte constructiu, el projecte d’activitats i tramitacions pertinents per obtenir les llicències i permisos que corresponguin per la construcció d’una nau per planta potabilitzadora, tallers i magatzems per a la SAM a la ciutat de Manacor.Resuelta16,967.50
Publicación PLACSP:
Adjudicación:07/02/2020
Formalización:18/02/2020
2019-25 TIQAPARCSuministrosSubministrament de tiquets per les màquines dels aparcaments que gestiona la SAMResuelta1,560.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:20/12/2019
Formalización:21/01/2020
2019-16 ELECTRICcastSuministrosSuministro de energía eléctrica para los puntos de consumo de SAM y servicios conexosResuelta814,442.35
Publicación PLACSP:
Adjudicación:19/12/2019
Formalización:27/01/2020