Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público

Formulario de Búsqueda Avanzada (Solo en perfiles del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público)

  • Seleccionar
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
Otros Criterios de búsqueda
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
Botonera de acciones para el formulario de búsqueda
  •  
  •  
null
Expediente
Tipo de Contrato
Not sorted, click to sort ascending
Estado
Not sorted, click to sort ascending
Importe
Not sorted, click to sort ascending
Fechas
Órgano de Contratación
Not sorted, click to sort ascending
Página1de33Total:648
contratación do servizo de reprografía do arquivo municipal de Lugo
Servicios
Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto el transporte de correo
Adjudicada5,410.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:24/05/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Contratación del servicio de prevención de riesgos laborales en las especialidades técnicas (seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada) así como de la vigilancia de la salud en el Ayuntamiento de Lugo. Exp rf: 2024/C003/000012.
Servicios
Servicios sociales y de salud
Publicada46,087.50
Present. Oferta:20/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Servizo de impresión, persoalización, ensobrado e loxística de recibos non domiciliados do Concello de Lugo aos seus contribuíntes. Exp ref: 2024/C003/000013
Servicios
Otros servicios
Resuelta28,743.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:16/05/2024
Formalización:20/05/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Contratación da prestación de servizos de xestión, atención ao público, coordinación e desenvolvemento de actividades socioeducativas nos centros municipais Casas das Linguas, sitas en estrada da Granxa e no centro de convivencia María Balteira.
Servicios
Otros servicios
Adjudicada114,558.53
Publicación PLACSP:
Adjudicación:15/05/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
contratación do servizo de reprografía do arquivo municipal de Lugo. expte ref. 2023/c003/000021
Servicios
Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto el transporte de correo
Resuelta3,329.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:05/07/2023
Formalización:09/08/2023
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Servizo de desbroce en pistas en diversas parroquias da zona rural do concello de Lugo
Servicios
Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto el transporte de correo
Publicada176,250.00
Present. Oferta:31/05/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Vixilancia, seguridade e control de accesos nos espazos e días determinados pola organización durante as festas do Arde Lucus 2024
Servicios
Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto el transporte de correo
Evaluación28,087.50
Present. Oferta:23/05/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Subministración en reximen de aluguer para a instalación dun campamento romano e a realización do programa de actividades para festas do arde lucus 2024 na Praza Maior
Suministros
Alquiler
Evaluación23,000.00
Present. Oferta:22/05/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
É obxecto deste contrato a contratación dunha póliza de accidentes colectivo.
Servicios
Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto el transporte de correo
Publicada75,516.00
Present. Oferta:03/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
contratación del servicio de mantenimiento y conservación de vías públicas de la zona urbana del ayuntamiento de lugo
Servicios
Otros servicios
Resuelta165,289.26
Publicación PLACSP:
Adjudicación:27/03/2024
Formalización:02/05/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
A autorización para a instalación de oito postos de promoción, difusión e publicidade de empresas durante as festas de Arde Lucus 2024
Patrimonial
Autorización demanial
Evaluación8,190.08
Present. Oferta:24/05/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Reparación, conservación e mantemento integral (incluído mano de obra, pezas, repostos, consumibles) mediante dous lotes da flota de vehículos do parque móbil do Concello de Lugo
Servicios
Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto el transporte de correo
Resuelta175,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:27/03/2024
Formalización:26/04/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Subministración para a entrega, de forma sucesiva e por prezo unitario, de papel tamaños A4 e A3 para as fotocopiadoras e impresoras do Excmo. Concello de Lugo
Suministros
Adquisición
Resuelta17,663.50
Publicación PLACSP:
Adjudicación:22/04/2024
Formalización:26/04/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Subministración e servizos consistente en aluguer de máquina de limpeza de pezas de vehículos Municipais e retirada e reciclado de disolvente (LOTE 1) e aluguer de contenedores específicos e transporte e retirada de residuos (Lote 2). EXP. REF. 2024/C004/000006
Suministros
Alquiler
Resuelta17,500.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:22/04/2024
Formalización:24/04/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
contratación da renovación de licenzas do sistema de cita previa e mantemento do sistema de xestión de colas. Exp ref: 2024/C004/000005
Suministros
Adquisición
Resuelta4,752.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:10/04/2024
Formalización:19/04/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Colaboración coa Asesoría Xurídica Municipal do Concello de Lugo para a representación e defensa en xuízo. Exp rf: 2024/C003/000001
Servicios
Servicios jurídicos
Resuelta17,070.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:10/04/2024
Formalización:18/04/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
A autorización do uso especial do dominio publico para instalación de máquinas automáticas expendedoras de bebidas frías, quentes e produtos non perecedoiros nos edificios e instalacións municipais
Patrimonial
Autorización demanial
Evaluación4,255.00
Present. Oferta:24/04/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
A autorización de instalación de 10 postos de restaurantes e elaboración de comidas no Arde Lucus 2024, prorrogables para os anos 2025, 2026 e 2027
Patrimonial
Autorización demanial
Evaluación0.00
Present. Oferta:09/05/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
subministración de alimentos e outros produtos para as instalacións municipais fogar do transeúnte (albergue municipal)
Suministros
Adquisición
Evaluación31,742.00
Present. Oferta:02/05/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Servicio de Ayuda en el Hogar
Servicios
Servicios de mantenimiento y reparación
Evaluación11,303,784.90
Present. Oferta:06/05/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo


Enlace a la búsqueda de licitaciones de ENTIDADES LOCALES>Galicia>Lugo>Ayuntamientos>Lugo.
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:busqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'