Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público

Formulario de Búsqueda Avanzada (Solo en perfiles del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público)

  • Seleccionar
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
Otros Criterios de búsqueda
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
Botonera de acciones para el formulario de búsqueda
  •  
  •  
null
Expediente
Tipo de Contrato
Not sorted, click to sort ascending
Estado
Not sorted, click to sort ascending
Importe
Not sorted, click to sort ascending
Fechas
Órgano de Contratación
Not sorted, click to sort ascending
Página1de33Total:658
A concesión do uso privativo para a explotación do servizo de cafetería - restaurante anexa ó Centro de Empresas e Innovación (Complexo CEI-NODUS-ESPAZO LAB-PARQUE BOMBEIROS)
Privado
Publicada9,600.00
Present. Oferta:11/07/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Subministración dunha pala mixta retrocargadora de nova fabricación para o parque móbil máis equipos auxiliares para o uso polivalente da máquina,
Suministros
Adquisición
Adjudicada115,702.48
Publicación PLACSP:
Adjudicación:12/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
adecuación e dotación de infraestructuras no entorno da parcela do centro integral de saúde do barrio da Residencia
Obras
Construcción
Adjudicada208,280.49
Publicación PLACSP:
Adjudicación:12/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Servizo de control da calidade da auga de consumo humano na saída de depósitos de regulación, rede de distribución, billa, grifo, do usuario, fontes públicas non conectadas á rede de abastecemento así como control sanitario das piscinas municipais de uso público e as Caldas do Miño. Exp ref: 2024/C003/000022
Servicios
Otros servicios
Publicada43,261.20
Present. Oferta:04/07/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
A autorización do uso especial do dominio publico para instalación de máquinas automáticas expendedoras de bebidas frías, quentes e produtos non perecedoiros nos edificios e instalacións municipais
Patrimonial
Autorización demanial
Adjudicada4,255.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:12/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Subministración en reximen de aluguer para a instalación dun campamento romano e a realización do programa de actividades para festas do arde lucus 2024 na Praza Maior
Suministros
Alquiler
Resuelta23,000.00
Publicación PLACSP:
Desistimiento:14/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Contratación da prestación de servizos de xestión, atención ao público, coordinación e desenvolvemento de actividades socioeducativas nos centros municipais Casas das Linguas, sitas en estrada da Granxa e no centro de convivencia María Balteira.
Servicios
Otros servicios
Resuelta114,558.53
Publicación PLACSP:
Adjudicación:15/05/2024
Formalización:14/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
A autorización para a instalación da caseta e caldeiro nº 2 durante as festas de San Froilán neste ano 2024.
Patrimonial
Autorización demanial
Publicada0.00
Present. Oferta:10/07/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Servicio de Ayuda en el Hogar
Servicios
Servicios de mantenimiento y reparación
Adjudicada11,303,784.90
Publicación PLACSP:
Adjudicación:12/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
O procedemento para a autorización da instalación de 17 postos durante as festas de San Froilán 2024
Patrimonial
Autorización demanial
Publicada0.00
Present. Oferta:09/07/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Contratación del servicio de elaboración del plan de marketing turístico enmarcado en el PSTD de Lugo:et edendo, lucus: un recorrido histórico por la enogastronomía. financiado por la unión europea; Next Generation EU - código de proyecto: 23 MRRXX 43200
Servicios
Otros servicios
Resuelta39,595.04
Publicación PLACSP:
Adjudicación:05/06/2024
Formalización:11/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
procedemento para a autorización da instalación de 12 postos de venda da Feira de Artesanía e Gastronomía “Gastroarte" neste ano 2024.
Patrimonial
Autorización demanial
Publicada0.00
Present. Oferta:08/07/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Contratacion da representación do espectáculo GRAN CIRCO MÁXIMUS en ARDE LUCUS 2024 durante as Festas do Arde Lucus 2024 na explanada do Pavillón de Deportes os días 15 e 16 de xuño de 2024.
Privado
Resuelta29,504.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:04/06/2024
Formalización:07/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Vixilancia, seguridade e control de accesos nos espazos e días determinados pola organización durante as festas do Arde Lucus 2024
Servicios
Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto el transporte de correo
Resuelta28,087.50
Publicación PLACSP:
Adjudicación:06/06/2024
Formalización:07/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Contratación da obra de acondicionamento do entorno urbano entre as rúas de cidade de Viveiro E Frei Plácido Rei Lemos, Lugo
Obras
Construcción
Resuelta645,364.26
Publicación PLACSP:
Adjudicación:05/06/2024
Formalización:06/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Apertura e atención ao público do Espazo Memoria Viva, sala expositiva ubicada no recinto do Cemiterio Municipal de San Froilán
Servicios
Otros servicios
Evaluación7,763.37
Present. Oferta:19/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
subministración de alimentos e outros produtos para as instalacións municipais fogar do transeúnte (albergue municipal)
Suministros
Adquisición
Resuelta31,742.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:29/05/2024
Formalización:04/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Servizo Comida a Domicilio
Servicios
Otros servicios
Resuelta495,861.60
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/04/2024
Formalización:04/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
contratación da obra de abastecemento de auga na parroquia de Pias (primeira fase). Obra incluída no Plan Provincial Único de Cooperación 2023. Exp ref: 2024/C002/000001
Obras
Preparación de obras
Publicada158,543.70
Present. Oferta:21/06/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
concertación dunha operación de crédito a longo prazo para a financiación de investimentos do ano 2024 .
Servicios
Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto el transporte de correo
Resuelta4,742,794.56
Publicación PLACSP:
Adjudicación:29/05/2024
Formalización:31/05/2024
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo


Enlace a la búsqueda de licitaciones de ENTIDADES LOCALES>Galicia>Lugo>Ayuntamientos>Lugo.
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:busqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'