Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público

Formulario de Búsqueda Avanzada (Solo en perfiles del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público)

  • Seleccionar
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
Otros Criterios de búsqueda
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • Calendario Calendario
Botonera de acciones para el formulario de búsqueda
  •  
  •  
null
Expediente
Tipo de Contrato
Not sorted, click to sort ascending
Estado
Not sorted, click to sort ascending
Importe
Not sorted, click to sort ascending
Fechas
Órgano de Contratación
Not sorted, click to sort ascending
Página1de7Total:138
Entrega de forma sucesiva y por precio unitario de emulsión bituminosa de fabricación catiónica con rotura rápida C65B2TRG que deberá cumplir las especificacines UNE-EN 13808:2013/1M:2014
Suministros
Adquisición
Resuelta143,502.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:22/07/2019
Formalización:19/09/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Concerto de Dulce Pontes sendo o seu representante artístico exclusivo para esta actuación CULTURACTIVA SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA
Privado
Publicada31,023.00
Present. Oferta:02/10/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
contratacion dunha asistencia técnica para a execución do plan estratexico biodinamico que abrangue como marco específico dúas accións: accion a4 “marco analitico e vision estratexica do emprazamento”, e accion c2 “plan estratexico de infraestruturas ecoloxicas. plan lugo biodinamico” do proxecto life14 cca/es/000489 lugo + biodinámico. “planificación dun barrio multi-ecolóxico como modelo de resiliencia urbana” cofinanciado pola unión europea mediante o instrumento financeiro life 2014-2020.
Servicios
Otros servicios
Adjudicada129,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/09/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
O obxecto destas bases é o outorgamento de autorizacións para a instalación dos postos de atraccións que se relacionan ao final destas Bases e identificadas nos Planos do Feiral que se achegan durante as Festas de San Froilán 2019, que levarán aparellada a autorización para a instalación de caravanas no lugar habilitado para iso polo Concello.
Patrimonial
Autorización demanial
Adjudicada0.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/09/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Contratación da obra de remate da construción dun edificio destinado a biblioteca da Piringalla conforme modificado de proxecto básico e de execución de edificio para biblioteca municipal na Piringalla Lugo
Obras
Construcción
Adjudicada815,440.42
Publicación PLACSP:
Adjudicación:16/09/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
la renovacion del sistema de control de accesos mediante camaras al casco historico
Suministros
Adquisición
Publicada288,814.52
Present. Oferta:15/10/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
concerto de distintos artistas (Banda Base del Capitan+Miguel Costas, Javier Gurruchaga, Teo Cardalda, Joaquín Padilla, Santiago Sánchez y Bernardo Vázquez) dentro do espectáculo POPTOUR 2019 nas festas de San Froilán 2019
Privado
Evaluación Previa18,000.00Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Procedemento de licitación para a autorización de instalación de once postos de venda na feira de Artesanía e Gastronomía do San Froilán para o ano 2019.
Patrimonial
Autorización demanial
Publicada0.00
Present. Oferta:01/10/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
pavimentacion en rúa do vento conforme ó proxecto técnico elaborado polo servizo municipal de enxeñería
Obras
Preparación de obras
Resuelta6,987.66
Publicación PLACSP:
Adjudicación:05/09/2019
Formalización:10/09/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Prestacion de un servicio de riesgos laborales en las especialidades tecnicas asi como de la vigilancia de la salud.
Servicios
Servicios sociales y de salud
Resuelta137,408.26
Publicación PLACSP:
Adjudicación:09/08/2019
Formalización:09/09/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
É obxecto deste procedemento a celebración dun contrato de subministración para a entrega, de forma sucesiva e por prezo unitario, de productos diversos incluídos en cada un dos lotes que a continuación se indican e conforme as características que se especifican no prego de condicións técnicas elaboradas polo servizo de participación cidadá. O obxecto deste contrato fraccionase en DOUS LOTES, podendo presentarse ofertas a un ou ós dous lotes coa salvidade establecida na cláusula quinta. LOTE 1: PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS, tamaños A4 e A3. LOTE 2: MATERIAL DE IMPRENTA (RESERVADO A CENTROS ESPECIALES DE EMPREGO DE INICIATIVA SOCIAL).
Suministros
Adquisición
Resuelta35,686.42
Publicación PLACSP:
Adjudicación:14/08/2019
Formalización:06/09/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Servicio de vigilancia en el hogar del transeunte (lote 1) y servicio de vigilancia CEI-NODUS ESPAZO>LAB (lote 2)
Servicios
Otros servicios
Adjudicada160,769.79
Publicación PLACSP:
Adjudicación:05/09/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Pavimentación en rúa Monte Adairo e Monte Pía Paxaro, conforme ó proxecto técnico elaborado polo Servizo Municipal de Enxeñería
Obras
Construcción
Adjudicada28,369.29
Publicación PLACSP:
Adjudicación:05/09/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
É obxecto deste prego a prestación do conxunto de tarefas de patrocinio publicitario, coa incorporación dos signos publicitarios determinados polo Concello de Lugo e relativos á promoción económica, turística e/ou cultural do municipio en medios de comunicación e difusión online así como os tradicionais, para a celebración do festival CAUDAL FEST 2019 na explanada do Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo, os días 20 e 21 de setembro de 2019, segundo o prego de prescricións técnicas (en adiante PPT) redactado pola responsable técnica de Desenvolvemento Local do Concello de Lugo.
Privado
Publicada257,000.00
Present. Oferta:19/09/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
mantenimiento integral de ascensores en las instalaciones municpales lote uno y un servicio de mantenimiento integral de puertas automaticas y motorizadas eninstalaciones municpales lote dos
Servicios
Servicios de mantenimiento y reparación
Parcialmente Adjudicada255,923.63
Publicación PLACSP:
Adjudicación:04/09/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Contratación da subministración de loxistica (medios técnicos e humanos) e prestación de servizos varios para a produción dos eventos escénicos nas festas do san froilán 2019 en 5 lotes.
Suministros
Alquiler
Publicada168,500.00
Present. Oferta:19/09/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
l arrendamiento con opción de compra de equipamiento multifunción e impresión y el mantenimiento integral, provisión de consumibles y reparación de los sistemas de impresión y reproducción
Suministros
Alquiler
Adjudicada552,820.73
Publicación PLACSP:
Adjudicación:30/08/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Suministro de combustible para vehículos y maquinaria municipal
Suministros
Adquisición
Resuelta208,811.57
Publicación PLACSP:
Adjudicación:19/07/2019
Formalización:22/08/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
É obxecto deste contrato a realización do servizo:Mantemento técnico e dos contidos do portal web municipal do Concello de Lugo conforme o prego de prescripcións técnicas elaboradas polo analista programador do Servizo Municipal de Informática. Con este contrato trátase de satisfacer a seguinte necesidade:Contar cun equipo técnico con coñecementos específicos para poder realizar accións de mantemento técnico e dos contidos do portal municipal garantido así un óptimo rendemento e mellora evolutiva do mesmo.
Servicios
Servicios de mantenimiento y reparación
Resuelta28,512.40
Publicación PLACSP:
Adjudicación:22/07/2019
Formalización:20/08/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
A subministracion e instalacion de elementos de xogos e pavimento continuo de seguridade na Praza de A Milagrosa e por outra o seu mantemento todo elo segundo as caracteristicas sinaladas no prego de condicions tecnicas elaboradas polo servizo tecnico de parques e xardins do Concello de Lugo.
Suministros
Adquisición
Resuelta20,301.40
Publicación PLACSP:
Adjudicación:09/08/2019
Formalización:19/08/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo


Enlace a la búsqueda de licitaciones de ENTIDADES LOCALES>Galicia>Lugo>Ayuntamientos>Lugo.
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:busqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'