Formulario de Búsqueda Avanzada (Solo en perfiles del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público)

  • Seleccionar
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
Otros Criterios de búsqueda
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • Calendario Calendario
Botonera de acciones para el formulario de búsqueda
  •  
  •  
null
Expediente
Tipo de Contrato
No ordenado, pulse para orden ascendente
Estado
No ordenado, pulse para orden ascendente
Importe
No ordenado, pulse para orden ascendente
Fechas
Órgano de Contratación
No ordenado, pulse para orden ascendente
Página1de5Total:96
concerto do artista Victor Manuel co espectáculo: "Casi nada está en su sitio" o día 22 de marzo de 2019 ás 20:30 horas.
Servicios
Otros servicios
Resuelta25.000,00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:22/03/2019
Formalización:22/03/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Entrega de forma sucesiva y por precio unitario de emulsión bituminosa de fabricación catiónica con rotura rápida C65B2TRG que deberá cumplir las especificacines UNE-EN 13808:2013/1M:2014
Suministros
Adquisición
Publicada143.502,00
Present. Oferta:22/04/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Servicio de mantemento e conservación de espazos verdes publicos (Plan mellora Lugo 2018)
Servicios
Otros servicios
Resuelta78.512,40
Publicación PLACSP:
Adjudicación:22/02/2019
Formalización:18/03/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Servicio de vigilancia en el hogar del transeunte (lote 1) y servicio de vigilancia CEI-NODUS ESPAZO>LAB (lote 2)
Servicios
Otros servicios
Publicada160.769,79
Present. Oferta:16/04/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
É obxecto deste contrato a realización do servizo:Mantemento técnico e dos contidos do portal web municipal do Concello de Lugo conforme o prego de prescripcións técnicas elaboradas polo analista programador do Servizo Municipal de Informática. Con este contrato trátase de satisfacer a seguinte necesidade:Contar cun equipo técnico con coñecementos específicos para poder realizar accións de mantemento técnico e dos contidos do portal municipal garantido así un óptimo rendemento e mellora evolutiva do mesmo.
Servicios
Servicios de mantenimiento y reparación
Publicada28.512,40
Present. Oferta:26/03/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Contratacion prestacion del servicio de centro de dia "Novo Antonio Gandoy"
Servicios
Servicios sociales y de salud
Publicada408.797,31
Present. Oferta:12/04/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
contratacion dunha asistencia técnica para a execución do plan estratexico biodinamico que abrangue como marco específico dúas accións: accion a4 “marco analitico e vision estratexica do emprazamento”, e accion c2 “plan estratexico de infraestruturas ecoloxicas. plan lugo biodinamico” do proxecto life14 cca/es/000489 lugo + biodinámico. “planificación dun barrio multi-ecolóxico como modelo de resiliencia urbana” cofinanciado pola unión europea mediante o instrumento financeiro life 2014-2020.
Servicios
Otros servicios
Publicada129.000,00
Present. Oferta:22/04/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Apertura e atención ó público oficina municipal de turismo, de los centros museograficos municipales y el punto de información turistica de verán. Ver cláusula 1 PCAP
Servicios
Otros servicios
Adjudicada976.385,52
Publicación PLACSP:
Adjudicación:01/03/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
A explotación ca cafetería sita no Centro Cultural "Vello Cárcere", sita na praza da Constitución nº 3 nesta cidadade de Lugo.
Administrativo especial
Publicada144.000,00
Present. Oferta:26/03/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Suministro de energia electrica: de media tensión (lote 1) y de baja tensión (lote 2)
Suministros
Adquisición
Publicada4.760.718,70
Present. Oferta:02/04/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
l arrendamiento con opción de compra de equipamiento multifunción e impresión y el mantenimiento integral, provisión de consumibles y reparación de los sistemas de impresión y reproducción
Suministros
Alquiler
Evaluación552.820,73
Present. Oferta:08/03/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
A explotación do servizo de cafetería sita no Centro Social Municipal “Milagrosa II” desta cidade de Lugo.
Administrativo especial
Resuelta4.800,00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:08/01/2019
Formalización:14/02/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Servizo de mediación e asesoramento profesional preparatorio da adxudicación e formalización de contratos de seguros e reaseguros do Excmo. Concello de Lugo, así como a posterior asistencia ao tomador do seguro, ao asegurado e aos beneficiarios do seguro todo esto conforme o prego de prescricións técnicas elaborado polo Titular da Asesoría Xurídica.
Servicios
Servicios de mantenimiento y reparación
Resuelta21.670,06
Publicación PLACSP:
Adjudicación:11/01/2019
Formalización:12/02/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
A realizacion dun servizo especifico de auditoria independiente do Proxecto Life 14 cca/es/000489 Lugo+biodinamico, planificacion dun barrio multiecoloxico como modelo de resiliencia urbana cofinanciado pola union europea mediante o instrumento financieiro life 2010-2020 para o Concello de Lugo conforme o prego de prescricions tecnicas.
Servicios
Servicios de mantenimiento y reparación
Evaluación9.000,00
Present. Oferta:25/02/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
A realización das actuacións necesarias para a celebración do evento denominado “LUDUS GAMING FESTIVAL 2019”, todo elo segundo o prego de condicións técnicas redactado polo técnico do Area de Concello e Cidadanía do Concello de Lugo. As actuacións globais de xestión a desenvolver divídense en tres areas: - AREA FORMATIVA E LUDICA - AREA DIVULGATIVA, TÉCNICA E DE DEMOSTRACIÓN - FREE ZONE
Servicios
Otros servicios
Evaluación82.425,00
Present. Oferta:15/02/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Pavimentación de glorieta en intersección Avenida Benigno Rivera e rúa de Agricultura
Obras
Construcción
Resuelta58.754,70
Publicación PLACSP:
Adjudicación:29/10/2018
Formalización:25/01/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Acondicionamento de zona verde publica na rúa Serra dos Ancares. Expdte ref: 2018-58
Obras
Construcción
Evaluación54.890,00
Present. Oferta:13/02/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
PAVIMENTACIÓN EN RÚA MESTRE MÉNDEZ conforme o proxecto técnico elaborado polo Servizo Municipal de Enxeñería.
Obras
Construcción
Evaluación8.252,41
Present. Oferta:04/02/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
Entrega de forma sucesiva e por prezo unitario de zahorra (LOTE 1) e de gravilla para regos (LOTE 2) para levar a cabo as obras de mantemento dos viais de titularidade municipal e do transporte do dito material aos puntos indicados, todo isto segundo as características sinaladas nos pregos de condicións técnicas elaboradas polo enxeñeiro municipal.
Suministros
Adquisición
Resuelta82.644,62
Publicación PLACSP:
Adjudicación:14/12/2018
Formalización:21/01/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo
A explotación da cafetería sita no Centro Cultural “Vello Cárcere” sita na Praza da Constitución nº 3 nesta cidade de Lugo
Administrativo especial
Evaluación240.000,00
Present. Oferta:13/02/2019
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lugo


Enlace a la búsqueda de licitaciones de ENTIDADES LOCALES>Galicia>Lugo>Ayuntamientos>Lugo.
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:busqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=oI2NrbYOVI0%3D
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'