Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público

Formulario de Búsqueda Avanzada (Solo en perfiles del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público)

  • Seleccionar
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
Otros Criterios de búsqueda
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • Calendario Calendario
Botonera de acciones para el formulario de búsqueda
  •  
  •  
null
Expediente
Tipo de Contrato
Not sorted, click to sort ascending
Estado
Not sorted, click to sort ascending
Importe
Not sorted, click to sort ascending
Fechas
Órgano de Contratación
Not sorted, click to sort ascending
Página1de174Total:3466
Subministrament d'estacions higièniques necessaries per a la xarxa d'oficines d'atenció al públic, Centres de formació y Serveis Centrals del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
Suministros
Adquisición
Adjudicada7,888.32
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/07/2020
Servicio de Empleo de las Illes Balears
Subminstrament de mascaretes, guants de nitril i gels higienitzants individuals i de 5 litres per al personal que presta els seus serveis als Serveis Centrals i oficines d'atenció al públic del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
Suministros
Adquisición
Adjudicada26,820.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/07/2020
Servicio de Empleo de las Illes Balears
Subministrament de mampares laterals de separació per a les oficines d'atenció al públic, els centres de formació i Serveis Centrals del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
Suministros
Adquisición
Adjudicada17,371.44
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/07/2020
Servicio de Empleo de las Illes Balears
Obras de reparación de la avería de la impulsión de agua residuales de la EBAR Son Xoriguer, en su tramo inicial bajo el camino de tierras (Ciudadela Sur)
Obras
Construcción
Adjudicada12,396.69
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/07/2020
Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental
Contractació del subministrament i instal·lació de gasos comprimits en botella per a la realització de tècniques cromatogràfiques i espectromètriques en anàlisis químiques d’aigües i aliments en el Laboratori de Salut Pública de les Illes Balears i el servei de revisió anual de les instal·lacions.
Suministros
Adquisición
Publicada30,338.58
Present. Oferta:20/07/2020
Consejería de Salud y Consumo
Servicio de soporte microinformático para las dependencias adscritas a la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo
Servicios
Servicios de informática y servicios conexos
Publicada80,000.00
Present. Oferta:20/07/2020
Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Gobierno Balear
Servicio de atención psicológica para menores y jóvenes que residen en Menorca y que han de cumplir medidas judiciales con contenido de tratamiento psicológico.
Servicios
Servicios sociales y de salud
Publicada23,940.00
Present. Oferta:20/07/2020
Consejería de Asuntos Sociales y Deportes
Obras de sustitución de redes de agua fría sanitaria (AFS), agua caliente sanitaria (ACS) y retorno de ACS en el Hospital de Manacor
Obras
Fontanería
Publicada749,874.98
Present. Oferta:31/07/2020
Servicio de Salud de las Illes Balears
Contrato, reservado a centros especiales de empleo de iniciativa social (DA 4ª de la LCSP) para la prestación del servicio auxiliar de portería y control de accesos a diferentes edificios de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes
Servicios
Otros servicios
Resuelta350,567.76
Publicación PLACSP:
Adjudicación:08/06/2020
Formalización:03/07/2020
Consejería de Asuntos Sociales y Deportes
L’objecte del contracte és la contractació d’un servei extern per dur a terme la direcció tècnica, l’organització i la gestió de deu lots de camps de voluntariat que impliquen la realització de 20 camps de voluntariat, d’ells deu prevists per l’any 2020 i els altres deu per l’any 2021, que es realitzaran a diferents municipis de les Illes Balears dins el Programa d’Activitats d’Estiu promogut per l’IB-Jove.
Servicios
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
Parcialmente Resuelta172,500.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/07/2020
Instituto Balear de la Juventud
Servicio de elaboración de materiales de merchandising
Servicios
Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por contrato
Adjudicada17,450.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/07/2020
Consejería de Salud y Consumo
Prórroga del acuerdo marco múltiple cerrado de selección de proveedores para la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo
Servicios
Servicios de mantenimiento y reparación
Resuelta0.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/07/2020
Formalización:03/07/2020
Servicio de Salud de las Illes Balears
Adquisició i subministrament dels productes necessaris següents per l’elaboració de menús al Campament de la Victòria, que ofereix els seus serveis a les escoles, grups de joves i associacions de temps lliure des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020: Fruita i verdura, Pa i derivats, Lactis, iogurts i altres derivats, Carnis, Ultramarins i Congelats.
Suministros
Adquisición
Adjudicada175,472.06
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/07/2020
Instituto Balear de la Juventud
Contrato por tramitación de emergencia para la compra de mamparas de separación frontal para los registros y oficinas del Servei d'Ocupació de les Illes Balears
Suministros
Adquisición
Adjudicada25,545.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/07/2020
Servicio de Empleo de las Illes Balears
Vehículos 100% eléctricos con destino a las entidades locales de las Islas Baleares
Suministros
Adquisición
Publicada1,633,100.00
Present. Oferta:03/08/2020
Presidencia de la Federació D'Entitats Locals de les Illes Balears
Arrendamiento sin opción de compra de cuatro vehículos con mantenimiento y seguro incluidos para la GAU-061 Illes Balears
Suministros
Alquiler
Publicada175,776.00
Present. Oferta:17/07/2020
Servicio de Salud de las Illes Balears
suscripción para obtener actualizaciones y soporte del connector Alfresco Connexas en modalidad On-Time (OTL) para 8 cores
Suministros
Adquisición
Resuelta12,500.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:15/06/2020
Formalización:02/07/2020
Consejería de Administraciones Públicas y Modernización
Contrato derivado del acuerdo marco del servicio de vigilancia y seguridad de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en las dependencias adscritas a la Consejería de Medio Ambiente y Territorio en la isla de Mallorca, 2020-2021 (expediente Acuerdo MArco CC 1/2017)
Servicios
Servicios de mantenimiento y reparación
Resuelta206,602.64
Publicación PLACSP:
Adjudicación:02/07/2020
Formalización:02/07/2020
Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
Servicio de tratamiento de aguas residuales y mantenimiento y conservación de las instalaciones de saneamiento y depuración de ABAQUA al sistema de saneamiento de ADDAIA. Tm. Es Mercadal. Menora
Servicios
Otros servicios
Adjudicada680,926.50
Publicación PLACSP:
Adjudicación:02/07/2020
Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental
Suministro vacuna neumocócica conjugada de 13 serotipos
Suministros
Adquisición
Resuelta1,414,050.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:20/05/2020
Formalización:02/07/2020
Consejería de Salud y Consumo


Enlace a la búsqueda de licitaciones de COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS>Comunidad Autónoma Illes Balears.
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:busqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=JDSioaCnthE%3D
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'