Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público

Formulario de Búsqueda Avanzada (Solo en perfiles del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público)

  • Seleccionar
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
Otros Criterios de búsqueda
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • Calendario Calendario
Botonera de acciones para el formulario de búsqueda
  •  
  •  
null
Expediente
Tipo de Contrato
Not sorted, click to sort ascending
Estado
Not sorted, click to sort ascending
Importe
Not sorted, click to sort ascending
Fechas
Órgano de Contratación
Not sorted, click to sort ascending
Página1de120Total:2389
Licencias CERNER para la nueva versión de Millennium.
Suministros
Adquisición
Resuelta244,892.42
Publicación PLACSP:
Adjudicación:04/09/2019
Formalización:13/10/2019
Servicio de Salud de las Illes Balears
Servicio de agencia de viajes para la Consejería de Educación, Universidad e Investigación
Servicios
Otros servicios
Resuelta106,735.54
Publicación PLACSP:
Adjudicación:12/09/2019
Formalización:13/10/2019
Consejería de Educación y Universidad
Contratación del desarrollo del Sistema de Información Estrategia de Cáncer, "SICAN" (años 2019 a 2022). Cofinanciado en un 50% con cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de les Illes Balears.
Servicios
Servicios de informática y servicios conexos
Resuelta575,136.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:30/08/2019
Formalización:13/10/2019
Consejería de Salud y Consumo
Alquiler y mantenimiento de equipamiento para la medición del gasto cardiaco en los quirófanos del Hospital Universitario Son Espases dependiente del Servei de Salut de les Illes Balears
Servicios
Servicios de mantenimiento y reparación
Adjudicada195,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:11/10/2019
Servicio de Salud de las Illes Balears
L’objecte del contracte és la contractació d’un servei extern per dur a terme la direcció tècnica, l’organització i la gestió d’un màxim de 10 torns corresponents als Campaments d’estiu 2018, dins el marc del Programa d’Activitats d’estiu promogut per IB-Jove, que es realitzaran al campament de la Victòria. Aquesta activitat està destinada a joves de les Illes d’entre 8 i 15 anys.
Servicios
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
Resuelta60,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/08/2018
Formalización:11/10/2019
Instituto Balear de la Juventud
Suministro de 4 emisoras TETRA, 4 luces de aviso Led con sirena y 4 conectores de encendedor para 4 Dacias nuevos del Servicio de Agentes de Medio Ambiente
Suministros
Adquisición
Resuelta6,860.86
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/10/2019
Formalización:11/10/2019
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
Servicios logísticos y de soporte para la realización de procesos selectivos gestionados por la Escuela Balear de Administración Pública
Servicios
Servicios de consultores de dirección y servicios conexos
Resuelta131,737.14
Publicación PLACSP:
Adjudicación:07/10/2019
Formalización:11/10/2019
Escuela Balear de Administración Pública (EBAP)
L’objecte del contracte és l’adquisició i subministrament dels següents productes: - Lot 1: Fruita i verdura - Lot 2: Pa i derivats - Lot 3: Lactis, iogurts i altres derivats - Lot 4: Aigua i sucs - Lot 5: Carnis - Lot 6: Galetes - Lot 7: Ultramarins - Lot 8: Gelats - Lot 9: Congelats L’adquisició dels productes alimentaris dels lots és necessari per l’elaboració de menús a l’Alberg d’Alcúdia, que ofereix els seus serveis a les escoles, grups de joves i associacions de temps lliure des de l’1 d’abril fins el 31 de desembre de 2018 i també pels usuaris del campament de la Victòria de l’1 de maig fins el 15 de setembre de 2018.
Suministros
Adquisición
Resuelta180,500.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:06/08/2018
Formalización:11/10/2019
Instituto Balear de la Juventud
Red balear de evaluación y seguimiento de daños en las masas forestales de las Islas Baleares: La prospección de todos los puntos de la red de evaluación y seguimiento de daños en las masas forestales de las Islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera en los años 2019 a 2021 (prorrogable hasta 2024) para obtener datos a escala local sobra la variación espacial y temporal del estado de los bosques, constituyendo, además, una red de avisos forestales fitosanitario, así como el desarrollo de un visor web, para representar gráficamente la información obtenida.
Servicios
Otros servicios
Parcialmente Resuelta60,714.44
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/09/2019
Formalización:11/10/2019
Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca
L’objecte del contracte és la licitació de varis serveis de manteniment i control higiènic – sanitari per a les instal•lacions que gestiona l’IBJove (alberg i campament de La Victòria) distribuïts en els lots següents: Lot 1: Manteniment de control de plagues Lot 2: Control microbiològic de les cuines Lot 3: Manteniment de plaques solars Els serveis de manteniment i control higiènic - sanitari esmentats són necessaris pel funcionament de les instal•lacions que gestiona l’IB-Jove. Les empreses licitadores podran presentar ofertes per un o més lots inclosos a la contractació.
Servicios
Servicios de mantenimiento y reparación
Resuelta18,700.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:26/07/2018
Formalización:11/10/2019
Instituto Balear de la Juventud
Prorroga del contrato basado del servicio de limpieza de las dependencias del Conservatori Professional de Mallorca
Servicios
Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces
Resuelta104,704.75
Publicación PLACSP:
Adjudicación:11/10/2019
Formalización:11/10/2019
Consejería de Educación y Universidad
L’objecte del contracte és la contractació d’un servei extern per dur a terme la direcció tècnica, l’organització i la gestió de 3 lots de camps de treball que impliquen la realització de 6 camps de treball, d’ells tres prevists per l’any 2018 i els altres tres per l’any 2019, que es realitzaran a diferents municipis de les Illes Balears dins el Programa d’Activitats d’Estiu promogut per l’IB-Jove.
Servicios
Otros servicios
Resuelta45,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:07/08/2018
Formalización:11/10/2019
Instituto Balear de la Juventud
Prorroga del contrato basado del servicio de limpieza de las dependencias del CIFP Son Llebre
Servicios
Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces
Resuelta44,372.52
Publicación PLACSP:
Adjudicación:11/10/2019
Formalización:11/10/2019
Consejería de Educación y Universidad
Servicio de transporte escolar para diferentes centros docentes públicos de las Islas Baleares dependientes de la Consejería de Educación y Universidad
Servicios
Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto el transporte de correo
Parcialmente Resuelta1,028,358.40
Publicación PLACSP:
Adjudicación:14/08/2019
Formalización:11/10/2019
Consejería de Educación y Universidad
Prestación del servicio de acompañante de transporte escolar para centros docentes públicos de les Illes Balears.
Servicios
Servicios de transporte por vía terrestre, incluidos los servicios de furgones blindados y servicios de mensajería, excepto el transporte de correo
Resuelta4,825,960.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:09/08/2019
Formalización:11/10/2019
Consejería de Educación y Universidad
Segunda prorroga del contrato basado del servicio de limpieza de las dependencias de la EOI de Inca
Servicios
Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces
Resuelta17,950.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:11/10/2019
Formalización:11/10/2019
Consejería de Educación y Universidad
Servicio de retirada de recetas y documentación confidencial, con certificado de destrucción, en los centros dependientes de los Servicios Centrales de Ib-Salut.
Servicios
Otros servicios
Publicada22,190.00
Present. Oferta:28/10/2019
Servicio de Salud de las Illes Balears
L’objecte del contracte és la contractació d’un servei extern per dur a terme la direcció tècnica, l’organització i la gestió de vuit lots de camps de treball que impliquen la realització de 16 camps de treball, d’ells vuit prevists per l’any 2018 i els altres vuit per l’any 2019, que es realitzaran a diferents municipis de les Illes Balears dins el Programa d’Activitats d’Estiu promogut per l’IB-Jove. Els 8 lots inclouran dos camps de Treball cadascun, corresponents un, a l’any 2018 i l’altre, a l’any 2019 respectivament.
Servicios
Otros servicios
Resuelta122,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:09/08/2018
Formalización:11/10/2019
Instituto Balear de la Juventud
Prorroga del contrato basado del servicio de limpieza de las dependencias del CEPA Pitiüses de Eivissa
Servicios
Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de bienes raíces
Resuelta14,972.60
Publicación PLACSP:
Adjudicación:10/10/2019
Formalización:10/10/2019
Consejería de Educación y Universidad
Contractes basats (lot 1) en l’Acord marc de contractació centralitzada del subministrament de paper per a impressió i fotocòpies de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens del sector públic autonòmic, tercera anualitat -any 2019- (CC1/2016 AM), expedients 196 i 198/2019 PA1
Suministros
Adquisición
Resuelta1,422.40
Publicación PLACSP:
Adjudicación:10/10/2019
Formalización:10/10/2019
Central de Contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears


Enlace a la búsqueda de licitaciones de COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS>Comunidad Autónoma Illes Balears.
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:busqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=JDSioaCnthE%3D
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'