Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público

Formulario de Búsqueda Avanzada (Solo en perfiles del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público)

  • Seleccionar
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
Otros Criterios de búsqueda
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • Calendario Calendario
Botonera de acciones para el formulario de búsqueda
  •  
  •  
null
Expediente
Tipo de Contrato
Not sorted, click to sort ascending
Estado
Not sorted, click to sort ascending
Importe
Not sorted, click to sort ascending
Fechas
Órgano de Contratación
Not sorted, click to sort ascending
Página1de2Total:21
Contracte mixte de serveis i subministrament d'un aplicatiu informàtic per a la plataforma d'administració electrònica
Servicios
Otros servicios
Evaluación68,173.30
Present. Oferta:01/08/2020
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Serveis de neteja de platges del terme municipal de Pollença
Servicios
Servicios de mantenimiento y reparación
Resuelta93,554.39
Publicación PLACSP:
Adjudicación:30/06/2020
Formalización:21/07/2020
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Contracte de serveis d'estades esportives i serveis complementaris
Servicios
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
Adjudicada128,800.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:16/07/2020
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Reforma interior de vestuaris esportius
Obras
Construcción
Resuelta330,557.57
Publicación PLACSP:
Adjudicación:30/06/2020
Formalización:16/07/2020
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Subministrament per a l'adquisició d'un programa informàtic de gestió d'instal·lacions esportives
Suministros
Adquisición
Adjudicada17,233.88
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/07/2020
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Subministrament d'instruments musicals i mobiliari per a l'escola de música de Pollença
Suministros
Adquisición
Resuelta20,981.37
Publicación PLACSP:
Adjudicación:03/06/2020
Formalización:22/06/2020
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Ampliació de l'oficina de turisme del Port de Pollença
Obras
Construcción
Resuelta165,406.77
Publicación PLACSP:
Adjudicación:21/05/2020
Formalización:22/06/2020
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Contracte de serveis de telecomunicacions, telefonia fixa, línies ADSL, accés a Internet i servei de telefonia mòbil
Servicios
Servicios de telecomunicación
Resuelta185,524.64
Publicación PLACSP:
Adjudicación:17/06/2020
Formalización:22/06/2020
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Rehabilitació de la façana de l'Ajuntament
Obras
Construcción
Resuelta158,904.77
Publicación PLACSP:
Adjudicación:21/05/2020
Formalización:12/06/2020
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Rehabilitació de les infraestructures de clavegueram del Passeig Voramar, entre carrer Bosquet i Passeig Colom, del Port de Pollença
Obras
Construcción
Resuelta124,795.11
Publicación PLACSP:
Adjudicación:25/05/2020
Formalización:04/06/2020
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Reforma de local en planta existent (c/ Magallanes cantonada c/ La Gola, del Port de Pollença)
Obras
Construcción
Resuelta173,547.10
Publicación PLACSP:
Adjudicación:09/03/2020
Formalización:09/03/2020
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Adquisición de un camión-grúa para el área de servicios
Suministros
Adquisición
Resuelta65,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:20/12/2019
Formalización:28/01/2020
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Servicio de poda de árboles
Servicios
Otros servicios
Adjudicada33,197.19
Publicación PLACSP:
Adjudicación:20/12/2019
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Subministrament d'una furgoneta de cinc places 100% elèctrica per a l'àrea de serveis
Suministros
Adquisición
Evaluación27,300.00
Present. Oferta:29/10/2019
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Servicios de organización de fuegos artificiales del municipio de Pollença
Privado
Resuelta36,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:24/07/2019
Formalización:24/07/2019
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
L'objecte del contracte és la renovació i millora del paviment de diversos vials urbans del municipi (Pollença i Port de Pollença), i la renovació d'alguns trams de clavegueram
Obras
Otros acabados de edificios y obras
Resuelta317,390.89
Publicación PLACSP:
Adjudicación:14/03/2019
Formalización:18/03/2019
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
L'objecte del contracte és la instal·lació d'un nou paviment esportiu de fusta (parquet) a la pista poliesportiva del pavelló municipal, així com actuacions d'impermeabilització, per la coberta i per filtracions laterals a pista
Obras
Revestimiento de suelos y paredes
Resuelta116,957.49
Publicación PLACSP:
Adjudicación:07/03/2019
Formalización:18/03/2019
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Cessió a tercers de l'explotació de l'autorització demanial per a l'ocupació dels bens del domini públic marítim terrestre estatal (Referència Costes: 15MA/2016-2019 (RGE núm. 3861/2016)), atorgada a l'Ajuntament de Pollença per a l'ocupació de bens de domini públic marítim terrestre estatal per a l'explotació de serveis de temporada a les platges del terme municipal de Pollença amb instal·lacions desmuntables per a les temporades 2018-2019.
Patrimonial
Autorización demanial
Resuelta75,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:26/10/2018
Formalización:29/11/2018
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
adjudicación a terceros de la explotación temporal de los lotes que se relacionan, terrazas en zona marítimo terrestre del término municipal de Pollença, para las temporadas 2018/2019
Patrimonial
Autorización demanial
Parcialmente Resuelta57,010.96
Publicación PLACSP:
Adjudicación:13/11/2018
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença
Organización de espectáculos pirotécnicos y suministro de fuegos artificiales
Servicios
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
Resuelta6,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:04/09/2018
Formalización:14/09/2018
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pollença


Enlace a la búsqueda de licitaciones de ENTIDADES LOCALES>Baleares>Ayuntamientos>Pollença.
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:busqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=C3GAF86082w%3D
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'