Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público

Formulario de Búsqueda Avanzada (Solo en perfiles del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público)

  • Seleccionar
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
Otros Criterios de búsqueda
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • Calendario Calendario
Botonera de acciones para el formulario de búsqueda
  •  
  •  
null
Expediente
Tipo de Contrato
Not sorted, click to sort ascending
Estado
Not sorted, click to sort ascending
Importe
Not sorted, click to sort ascending
Fechas
Órgano de Contratación
Not sorted, click to sort ascending
Página1de4Total:73
instal·lació i explotació de barres de bar durant les Festes del Poble 2023, els dies festius 20, 21, 22 i 23 de setembre en l’envelat de festes del Parc Joan Pellicer
Patrimonial
Autorización demanial
Resuelta1,350.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:13/09/2023
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
Obres d’urbanització de pàrquing zona nord del poliesportiu municipal i reasfaltat dels carrers estatut i la vela de bellreguard
Obras
Construcción
Resuelta200,849.85
Publicación PLACSP:
Adjudicación:25/01/2023
Formalización:03/08/2023
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
millora d'enllumenat públic, millora de zona verda amb zones biosaludables i senyalització horitzontal de trànsit
Obras
Otras construcciones especializadas
Evaluación184,377.74
Present. Oferta:22/08/2023
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
Ampliación del cementerio de Bellreguard
Obras
Construcción
Resuelta96,755.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/01/2023
Formalización:22/06/2023
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
És objecte del contracte es la concessió de la gestió del servici públic del BAR DE LA LLAR DELS JUBILATS
Concesión de Servicios
Resuelta3,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:05/04/2023
Formalización:18/05/2023
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
obras de mejora de aislamiento térmico e impermeabilización en cubiertas IES Joan Fuster de Bellreguard
Obras
Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio
Resuelta78,596.92
Publicación PLACSP:
Adjudicación:19/04/2023
Formalización:18/05/2023
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
Rehabilitació trinquet de Bellreguard
Obras
Construcción
Resuelta118,763.14
Publicación PLACSP:
Adjudicación:05/04/2023
Formalización:15/05/2023
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
reforma de la plaza Bazzano. demolición del escenario, pavimentación y reforma del parque de juegos infantiles
Obras
Construcción
Resuelta68,095.14
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/01/2023
Formalización:01/02/2023
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
Obras de renovación de las redes de agua potable en calle Sant Roc y adyacentes, dentro del término municipal de Bellreguard
Obras
Otras construcciones especializadas
Resuelta249,609.04
Publicación PLACSP:
Adjudicación:09/11/2022
Formalización:01/02/2023
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
obras de remodelación y mejora del entorno del cementerio de Bellreguard
Obras
Construcción
Resuelta125,980.30
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/01/2023
Formalización:31/01/2023
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
Subministro de directorio de empresas y señalización horizontal y vertical del poligono industrial Belló
Suministros
Adquisición
Resuelta42,663.88
Publicación PLACSP:
Adjudicación:26/10/2022
Formalización:09/12/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
Instal·lació de cctv (càmeres de vídeo vigilància) en el polígon industrial belló de bellreguard (exp. mipaea/2022/37)
Obras
Instalación eléctrica
Resuelta47,889.53
Publicación PLACSP:
Adjudicación:15/11/2022
Formalización:09/12/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
autorització demanial per a l’aprofitament especial d’espais públics municipals amb destí d’explotació i instal·lació de barres de bar durant les festes del poble 2022
Patrimonial
Autorización demanial
Resuelta1,350.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:07/09/2022
Formalización:30/09/2022
Alcaldía del Ayuntamiento de Bellreguard
Barras de bar durante las fiestas locales 2022
Patrimonial
Autorización demanial
Resuelta1,350.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:25/08/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
Obras de renovación de las redes de agua potable en calle Sant Roc y adyacentes, dentro del término municipal de Bellreguard
Obras
Otras construcciones especializadas
Resuelta204,756.69
Publicación PLACSP:
Adjudicación:13/07/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
autorització d’ocupació del domini públic, per a la instal·lació i explotació de barra de bar durant el Sotaia Rock que tindrà lloc el proper 14 de maig.
Patrimonial
Concesión demanial
Resuelta500.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:09/05/2022
Formalización:09/05/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
Concessió del servei de bar del poliesportiu municipal
Servicios
Servicios de hostelería y restaurante
Resuelta28,800.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:20/04/2022
Formalización:22/04/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
Servei de bar del poliesportiu municipal
Servicios
Servicios de hostelería y restaurante
Resuelta19,200.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:23/03/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
Servei presa de mostres i realització d'analisi de l'aigua que distribueix el servei municipal de proveïment d'aigua potable. expedient de contractació 2021/134. Gestiona 1309/2021
Servicios
Otros servicios
Resuelta13,500.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:30/12/2021
Formalización:01/03/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard
És objecte del contracte es la concessió del servei del BAR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL, amb qualificació de contracte de prestació de serveis, d’acord amb l´article 17 LCSP. Codificació: el objecte del contracte es correspon amb el codi 55410000-Serveis de gestió de bares.
Servicios
Servicios de hostelería y restaurante
Resuelta26,400.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:26/01/2022
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bellreguard


Enlace a la búsqueda de licitaciones de ENTIDADES LOCALES>Comunidad Valenciana>Valencia>Ayuntamientos>Bellreguard.
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:busqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=YKgSXl%2FhUS0%3D
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'