Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público

Formulario de Búsqueda Avanzada (Solo en perfiles del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público)

  • Seleccionar
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
Otros Criterios de búsqueda
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • CalendarioCalendario
  • Calendario Calendario
Botonera de acciones para el formulario de búsqueda
  •  
  •  
null
Expediente
Tipo de Contrato
Not sorted, click to sort ascending
Estado
Not sorted, click to sort ascending
Importe
Not sorted, click to sort ascending
Fechas
Órgano de Contratación
Not sorted, click to sort ascending
Página1de3Total:41
Mellora de camiños Concello O Rosal
Obras
Construcción
Publicada80,117.89
Present. Oferta:10/04/2023
Alcaldía del Concello do Rosal
Reconfiguración do Camiño da Sueira, entre a Estrada de Couselo e o Camiño da Menora
Obras
Construcción
Adjudicada80,270.92
Publicación PLACSP:
Adjudicación:16/03/2023
Alcaldía del Concello do Rosal
Contrato de suministro de energía eléctrica para el Ayuntamiento de o Rosal.
Suministros
Adquisición
Evaluación294,710.84
Present. Oferta:21/03/2023
Junta de Gobierno Local del Concello do Rosal
Concesión demanial do ESPAZO GASTRONÓMICO do mercado do Rosal que inclúe; cociña, barra e espazos de consumo e actividades.
Patrimonial
Concesión demanial
Resuelta0.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:04/01/2023
Formalización:07/02/2023
Alcaldía del Concello do Rosal
Contrato de servicio de ayuda en el hogar.
Servicios
Servicios sociales y de salud
Evaluación708,032.88
Present. Oferta:13/02/2023
Junta de Gobierno Local del Concello do Rosal
Reconfiguración do tramo oeste da Estrada Vella de San Miguel de Tabagón
Obras
Construcción
Resuelta140,411.49
Publicación PLACSP:
Adjudicación:23/11/2022
Formalización:15/12/2022
Alcaldía del Concello do Rosal
Obra de reordenación contorna Praza do Calvario
Obras
Construcción
Resuelta139,324.94
Publicación PLACSP:
Adjudicación:28/10/2022
Formalización:18/11/2022
Alcaldía del Concello do Rosal
Mellora camiño Estrada da Rotea (Plan Marco)
Obras
Construcción
Resuelta42,316.15
Publicación PLACSP:
Adjudicación:10/11/2022
Formalización:18/11/2022
Alcaldía del Concello do Rosal
A presente concesión ten por obxecto o uso privativo dunha parte da Ruan Nova de Couso para a instalación e explotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos e os seus elementos auxiliares no termo municipal do Rosal. O devandito uso ten por obxecto fomentar a mobilidade urbana e interurbana mediante o emprego de vehículos máis respectuosos co medio ambiente. O número de puntos de recarga que serán obxecto de concesión será de 2, o cal se complementará coa utilización de 4 prazas de aparcamento na citada Rúa Nova de Couso.
Patrimonial
Concesión demanial
Resuelta0.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:21/10/2022
Formalización:25/10/2022
Alcaldía del Concello do Rosal
Obras de "Mellora da accesibilidade no campo de fútbol municipal “A Mata” do Rosal".
Obras
Construcción
Resuelta95,533.45
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/08/2022
Formalización:13/09/2022
Alcaldía del Concello do Rosal
Contrato administrativo de obra "Remodelación da Praza do Calvario"
Obras
Preparación de obras
Resuelta1,254,937.55
Publicación PLACSP:
Adjudicación:25/11/2021
Formalización:22/12/2021
Junta de Gobierno Local del Concello do Rosal
Obras de "Instalación de ascensor e reforma interior en pavillón municipal do Rosal"
Obras
Otras instalaciones de edificios y obras
Resuelta166,242.58
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/07/2022
Formalización:12/08/2022
Alcaldía del Concello do Rosal
Contrato administrativo mixto de subministro e instalación de caldeira de biomasa na Casa do Concello de O Rosal (Lote 1) e na Escola Unitaria de Pancenteo (Lote 2)
Suministros
Adquisición
Resuelta115,936.36
Publicación PLACSP:
Adjudicación:04/05/2022
Formalización:29/05/2022
Alcaldía del Concello do Rosal
Obras "Ampliación do Mercado de Abastos do Rosal"
Obras
Construcción
Resuelta311,867.87
Publicación PLACSP:
Adjudicación:20/01/2022
Formalización:26/01/2022
Alcaldía del Concello do Rosal
Mellora da eficiencia enerxética da Escola Unitaria de Pías
Obras
Construcción
Resuelta165,128.78
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/10/2021
Formalización:25/10/2021
Junta de Gobierno Local del Concello do Rosal
Obras de “campo novo: ecoparque infantil en martín, de o rosal”
Obras
Construcción
Resuelta71,478.98
Publicación PLACSP:
Adjudicación:23/12/2020
Formalización:28/01/2021
Junta de Gobierno Local del Concello do Rosal
Concesión administrativa de uso privativo para a explotación de quiosco permanente na Explanada do Horizonte no Camiño de Santiago en Portecelo
Patrimonial
Concesión demanial
Resuelta2,540.24
Publicación PLACSP:
Adjudicación:08/07/2021
Formalización:23/07/2021
Junta de Gobierno Local del Concello do Rosal
Concesión de uso privativo para a explotación de dous postos no Mercado Municipal de o Rosal
Patrimonial
Concesión demanial
Resuelta0.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:20/04/2021
Formalización:07/05/2021
Junta de Gobierno Local del Concello do Rosal
Realización de subministro para a súa instalación en diferentes vivendas do concello do Rosal, de 500 compostadores individuais de exterior (COINEX) e 500 aireadores, para a elaboración de compost a partires dos residuos orgánicos xerados nos fogares.
Suministros
Adquisición
Resuelta24,150.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:18/03/2021
Formalización:06/04/2021
Junta de Gobierno Local del Concello do Rosal
Contrato para subministración, instalación e mantemento de aplicación informática de contabilidade
Servicios
Servicios de informática y servicios conexos
Resuelta19,000.00
Publicación PLACSP:
Adjudicación:08/01/2021
Formalización:18/01/2021
Junta de Gobierno Local del Concello do Rosal


Enlace a la búsqueda de licitaciones de ENTIDADES LOCALES>Galicia>Pontevedra>Ayuntamientos>Rosal, O.
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:busqueda_licitacion_vis&ubicacionOrganica=v5cRSxcdUqU%3D
Si desea copiar la URL pulse boton derecho sobre este enlace y seleccione la opción 'Copiar acceso directo'