SearchSearch Toolbox - Display Results
Results for alcaldía Ayuntamiento de Marratxí Showing 1 - 20 of 491 Results Next Next
Vacío
Details Date of publication
Vacío
Documento AnuncioDeAdjudicación2019-639597_html (Adjudicación )
Description: 2019/3406G. Contractació de les actuacions, activitats i els serveis de bar a realitzar en el marc de les festes patr.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 56200. €
Detalle Licitación
20/06/2019
Documento DOC20190620082230ADJUDICACIO.pdf (Documento Anexo)
Description: 2019/3406G. Contractació de les actuacions, activitats i els serveis de bar a realitzar en el marc de les festes patr.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 56200. €
Detalle Licitación
20/06/2019
Documento AnuncioDeAdjudicación2019-622860_html (Adjudicación )
Description: 2018/8253A. Execució del Projecte d’Ampliació del Centre Social des figueral i Projecte d’Activitat del conjunt, fas.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 268437.28. €
Detalle Licitación
17/06/2019
Documento DOC20190617090657ADJUDICACIO.pdf (Documento Anexo)
Description: 2018/8253A. Execució del Projecte d’Ampliació del Centre Social des figueral i Projecte d’Activitat del conjunt, fas.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 268437.28. €
Detalle Licitación
17/06/2019
Documento DOC20190612130745INFORME TECNICO BAJA DESPROPORCIONADA MATIES AMER SLU.pdf (Documento General )
Description: 2018/11228M. Coberta metàl·lica Pavelló Es Pla de na Tesa. Execució del projecte redactat per l’enginyer de Camins Sr..... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 229872.06. €
Detalle Licitación
12/06/2019
Documento DOC20190612130557ACTA MESA 4 INSTAL-LACIO COBERTA METAL-LICA.pdf (Documento General )
Description: 2018/11228M. Coberta metàl·lica Pavelló Es Pla de na Tesa. Execució del projecte redactat per l’enginyer de Camins Sr..... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 229872.06. €
Detalle Licitación
12/06/2019
Documento DOC20190610133906ACTA MESA 1 ASSEGURANCA RC.pdf (Documento General )
Description: 2019/2505T. Disposar d’una pòlissa d’assegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la Respon.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 40000. €
Detalle Licitación
10/06/2019
Documento DOC20190610123634ACTA MESA 2 DINAMIZACION JUVENIL.pdf (Documento General )
Description: 2018/7301V. Se contrata el servicio de dinamización, que implica la contratación de los recursos humanos necesarios p.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 102022.49. €
Detalle Licitación
10/06/2019
Documento AnuncioDeFormalizacion2019-580107_html (Formalización )
Description: 2018/9187V. Instal•lar equipament urbà-esportiu ampliant el ventall d’instal•lacions per a l’ús i gaudiment de la pob.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 130641.44. €
Detalle Licitación
07/06/2019
Documento DOC20190607090338CONTRACTE ELECTRONIC SIGNAT COMPLET.pdf (Documento Anexo)
Description: 2018/9187V. Instal•lar equipament urbà-esportiu ampliant el ventall d’instal•lacions per a l’ús i gaudiment de la pob.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 130641.44. €
Detalle Licitación
07/06/2019
Documento AnuncioDeFormalizacion2019-580034_html (Formalización )
Description: 2018/10261G. Adequació de camins rurals. Degut al deteriorament de diversos camins rurals que es troben dins el terme .... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 273130.38. €
Detalle Licitación
07/06/2019
Documento DOC20190607084658CONTRATO.pdf (Documento Anexo)
Description: 2018/10261G. Adequació de camins rurals. Degut al deteriorament de diversos camins rurals que es troben dins el terme .... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 273130.38. €
Detalle Licitación
07/06/2019
Documento DOC20190606134508INFORME VALORACIO CRITERIS JUDICI VALOR.pdf (Documento General )
Description: 2019/3406G. Contractació de les actuacions, activitats i els serveis de bar a realitzar en el marc de les festes patr.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 56200. €
Detalle Licitación
06/06/2019
Documento DOC20190606134320ACTA MESA 3 FESTES DE SANT MARCAL 2019.pdf (Documento General )
Description: 2019/3406G. Contractació de les actuacions, activitats i els serveis de bar a realitzar en el marc de les festes patr.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 56200. €
Detalle Licitación
06/06/2019
Documento AnuncioDeFormalizacion2019-567533_html (Formalización )
Description: 2018/8448Z. Pla d'embelliment Cas Capità. Degut al volum de circulació de vianats i vehicles, tant dins el nucli com .... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 228358.25. €
Detalle Licitación
05/06/2019
Documento DOC20190605082803CONTRACTE.pdf (Documento Anexo)
Description: 2018/8448Z. Pla d'embelliment Cas Capità. Degut al volum de circulació de vianats i vehicles, tant dins el nucli com .... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 228358.25. €
Detalle Licitación
05/06/2019
Documento AnuncioDeFormalizacion2019-567470_html (Formalización )
Description: 2018/10264F. Obres de drenatges 2018 – Fase 1. Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 490361.38. €
Detalle Licitación
05/06/2019
Documento DOC20190605081531CONTRACTE.pdf (Documento Anexo)
Description: 2018/10264F. Obres de drenatges 2018 – Fase 1. Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 490361.38. €
Detalle Licitación
05/06/2019
Documento DOC20190604132633ACTA MESA 2 FESTES DE SANT MARCAL 2019.pdf (Documento General )
Description: 2019/3406G. Contractació de les actuacions, activitats i els serveis de bar a realitzar en el marc de les festes patr.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 56200. €
Detalle Licitación
04/06/2019
Documento DOC20190604124501Proyecto tecnico renovacion carrer Pare Francesc Molina y otros.pdf (Documento Anexo)
Description: S 85/2019. El proyecto tiene un doble objetivo: La mejora de la accesibilidad de las calles Lluís Vives y Pare Moli.... Alcaldía del Ayuntamiento de Porreres. 140511.67. €
Detalle Licitación
04/06/2019