Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
SearchSearch Toolbox - Display Results
Results for alcaldía Ayuntamiento de Marratxí Showing 1 - 20 of 687 Results Next Next
Vacío
Details Date of publication
Vacío
Documento DOC20201127131844Nota informativa Sobre num 2.pdf (Documento General )
Description: 2020/6198P. Contrato administrativo de renting de 28 máquinas multifunción, en color para el uso de las diferentes ár.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 247203.23. €
Detalle Licitación
27/11/2020
Documento Pliego2020-411024_html (Pliego)
Description: 2020/6198P. Contrato administrativo de renting de 28 máquinas multifunción, en color para el uso de las diferentes ár.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 247203.23. €
Detalle Licitación
27/11/2020
Documento AnulacionPliego2020-410612_html (Anulación Pliego )
Description: 2020/6198P. Contrato administrativo de renting de 28 máquinas multifunción, en color para el uso de las diferentes ár.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 247203.23. €
Detalle Licitación
27/11/2020
Documento AnuncioDeAdjudicación2020-405730_html (Adjudicación )
Description: 2020/8642Z. Contracte menor de reparació i millora de la xarxa d'enllumenat públic del carrer Francesc Salvà, Esculto.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 14015.73. €
Detalle Licitación
26/11/2020
Documento AnuncioDeAdjudicación2020-404854_html (Adjudicación )
Description: 2020/8845X. Contracte de reparació elèctrica (canvi canalitzacions, canvi cablejat elèctric, canvi focus) de les torr.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 39254.7. €
Detalle Licitación
26/11/2020
Documento AnuncioDeAdjudicación2020-404772_html (Adjudicación )
Description: 2020/8849Z. Contracte menor per a la contractació de la pòlissa d'assegurança per danys materials als edificis munici.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 10761.41. €
Detalle Licitación
26/11/2020
Documento AnuncioDeAdjudicación2020-401307_html (Adjudicación )
Description: 2020/8591D. Contracte menor per a la contractació del "Disseny i impressió del calendari de l'any 2021". Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 7000. €
Detalle Licitación
25/11/2020
Documento Pliego2020-399669_html (Pliego)
Description: 2020/9122B. Contracte d'obres de substitució de gespa artificial a cinc camps de futbol. Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 491679.44. €
Detalle Licitación
24/11/2020
Documento AnuncioDeLicitación2020-399665_html (Anuncio de Licitación)
Description: 2020/9122B. Contracte d'obres de substitució de gespa artificial a cinc camps de futbol. Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 491679.44. €
Detalle Licitación
24/11/2020
Documento AnuncioDesistimiento2020-399610_html (Desistimiento)
Description: 2018/7365N. Contracte d'obres de substitució de gespa artificial a cinc camps de futbol. Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 491679.44. €
Detalle Licitación
24/11/2020
Documento DOC20201124141244Decret suspensio.pdf (Documento Anexo)
Description: 2018/7365N. Contracte d'obres de substitució de gespa artificial a cinc camps de futbol. Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 491679.44. €
Detalle Licitación
24/11/2020
Documento DOC20201123134725PCAP.pdf (Documento Anexo)
Description: 2020/9122B. Contracte d'obres de substitució de gespa artificial a cinc camps de futbol. Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 491679.44. €
Detalle Licitación
23/11/2020
Documento DOC20201123132856PPT.pdf (Documento Anexo)
Description: 2020/9122B. Contracte d'obres de substitució de gespa artificial a cinc camps de futbol. Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 491679.44. €
Detalle Licitación
23/11/2020
Documento AnuncioDeAdjudicación2020-377619_html (Adjudicación )
Description: 2020/8075E. Contracte menor per a la realització de les obres de demolició i gestió de residus de zona verda municipa.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 11368.8. €
Detalle Licitación
17/11/2020
Documento AnuncioDeAdjudicación2020-376651_html (Adjudicación )
Description: 2020/6236T. Contracte menor per a la realització dels treballs de senyalització horizontal dels carrers del municipi. Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 39996.95. €
Detalle Licitación
17/11/2020
Documento AnuncioDeAdjudicación2020-375881_html (Adjudicación )
Description: 2020/8079A. Contracte menor per al lloguer de maquinària i mà d'obra per esbros i neteja de vegetació del torrent. Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 5100. €
Detalle Licitación
17/11/2020
Documento AnuncioDeAdjudicación2020-375700_html (Adjudicación )
Description: 2020/7691Y. Contracte menor per al servei de representació i defensa davant la Sala III del Tribunal Suprem en el rec.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 13200. €
Detalle Licitación
17/11/2020
Documento AnuncioDeAdjudicación2020-375343_html (Adjudicación )
Description: 2020/7659C. Contracte menor per dur a terme el servei de redacció del projecte per a la instal.lació de marquesina fo.... Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 5400. €
Detalle Licitación
17/11/2020
Documento AnuncioDeAdjudicación2020-373868_html (Adjudicación )
Description: 2020/7652J. Contracte menor per dur a terme el servei de gestió i comptabilitat energètica. Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 10528.8. €
Detalle Licitación
16/11/2020
Documento AnuncioDeAdjudicación2020-373728_html (Adjudicación )
Description: 2020/6622H. Contracte menor per a contractar el lloguer per hores del Pavelló de la Salle. Alcaldia del Ayuntamiento de Marratxí. 2499. €
Detalle Licitación
16/11/2020