Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Page1of568Total:3406
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:LICT/99/032/2020/0198F.Última Actualización: 28-01-2021 10:41
Título del ContratoTítulo del ContratoContratación de Soporte Premier de productos MICROSOFT para FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61.
CategoríaCategoríaMantenimiento de «software» de tecnología de la información.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:12-02-2021 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Director Gerente de FREMAP
Importe:Importe:141,912.57Último documento publicado:Último documento publicado:Pliego
Estado de la licitación:
Publicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:08033912/2021/01F.Última Actualización: 28-01-2021 10:41
Título del ContratoTítulo del ContratoLes actuacions objecte de la prestació d'aquest servei tenen com a finalitat la realització dels serveis de neteja en els edificis, locals i dependències de l'Institut Mercè Rodoreda de L'Hospitalet d [...]
CategoríaCategoríaServicios de limpieza de escuelas.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:17-12-2020 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Departament d'Educació
Importe:Importe:66,526.85
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:EC20/000081 i EC20/000082F.Última Actualización: 28-01-2021 10:41
Título del ContratoTítulo del ContratoDirecció d'obra, coordinació de seguretat i salut i redacció del document d'obra executada de les obres "Projecte constructiu de la renovació del dipòsit d'Abrera Can Vilalba. Punt crític 17.9" i de l [...]
CategoríaCategoríaServicios de supervisión de obras.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:05-11-2020 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)
Importe:Importe:15,333.75
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2020/2075F.Última Actualización: 28-01-2021 10:41
Título del ContratoTítulo del ContratoReforma i decoració interior de l'edifici Mas Riera Valentí per ús de l'OAC
CategoríaCategoríaTrabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:05-10-2020 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Cardedeu
Importe:Importe:111,364.34
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:1965/2021F.Última Actualización: 28-01-2021 10:41
Título del ContratoTítulo del ContratoPrestació dels serveis de gestió i dinamització de diversos equipaments culturals municipals per a l'any 2021. Aquest contracte es divideix en els següents lots, el contingut dels quals es descriu en [...]
CategoríaCategoríaOtros servicios.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:12-02-2021 18:45:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Importe:Importe:87,036.60
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:4/2021/eCONTF.Última Actualización: 28-01-2021 10:41
Título del ContratoTítulo del ContratoServei del personal dels equipaments escènics municipals, Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà, de Vilanova i la Geltrú, amb la finalitat de dur a terme aquest servei amb la major eficàcia possib [...]
CategoríaCategoríaServicios de personal, excepto servicios de colocación y suministro de personal.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:27-02-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Importe:Importe:111,380.00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación: