logoescudo

Anuncio de licitación

Número de Expediente 29/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-08-2017 a las 18:44 horas.

Contracte menor per dur a terme el manteniment i la supervisió de l’equipament informàtic de l’Institut d'Estudis Baleàrics L’Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), en exercici de les seves finalitats, establertes en l'article 4. g dels seus Estatuts, du a terme tot un seguit d’activitats orientades a la difusió de la llengua i la cultura de les Illes Balears, tant en el conjunt de les Illes com a l’exterior. Per poder dur a terme totes aquestes activitats, l’IEB selecciona una empresa per dur a terme les tasques pròpies del manteniment i la supervisió de l’equipament informàtic. La dedicació ha de ser d’unes 20 hores setmanals, durant el període comprès entre l’1 de setembre de 2017 i el 28 de febrer de 2018. Tasques a desenvolupar: - Manteniment dels equips informàtics i dels servidors - Supervisió d’equipaments informàtics - Comprovació de còpies de seguretat - Qualsevol actuació en què es requereixen uns coneixements elevats d’informàtica Les empreses interessades poden lliurar un pressupost que reculli el cost total de les seves despeses per dur a terme les tasques especificades a les oficines de l’IEB (C. de la Protectora, 10, Palma) fins al dia 25 d’agost de 2017 a les 14.00 h.

Contrato Sujeto a regulacion armonizada

 • Directiva de aplicación
  Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
 • Valor estimado del contrato
  18.000 EUR.
 • Importe
  0 EUR.
 • Importe (sin impuestos)
  0 EUR.
 • Plazo de Ejecución
  • Del 04/09/2017
   al 28/02/2018
 • Tipo de Contrato
  Servicios
 • Subtipo
  Servicios de mantenimiento y reparación
 • Clasificación CPV
  • 50300000 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual.

  Proceso de Licitación

  • Procedimiento
   Abierto
  • Tramitación
   Ordinaria
  • Presentación de la oferta
   Manual
  • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
   : Sí
  • Idioma de Presentación de Oferta
   Catalán
   Español

  Entidad Adjudicadora

  Dirección Postal
  • Carrer Alfons del Magnànim, 29
  • (07004)
   Palma
   España
  • ES53
  Contacto
  • Teléfono
   971178996
  • Correo Electrónico
   info@iebalearics.org

  Proveedor de Pliegos

  • Consorci Institut d'Estudis Baleàrics
  Dirección Postal
  • Carrer Alfons del Magnànim, 29
  • (07004)
   Palma
   España

  Proveedor de Información adicional

  • Consorci Institut d'Estudis Baleàrics
  Dirección Postal
  • Carrer Alfons del Magnànim, 29
  • (07004)
   Palma
   España

  Recepción de Ofertas

  • Consorci Institut d'Estudis Baleàrics
  Dirección Postal
  • Carrer Alfons del Magnànim, 29
  • (07004)
   Palma
   España

  Plazo de Presentación de Oferta

  • Hasta el 31/08/2017 a las 18:27

  Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

  Apertura de Ofertas Económicas

  apertura oferta

  • Apertura sobre oferta económica
  • El día 01/09/2017 a las 18:29 horas
  • apertura oferta
  Lugar
  • Palma
  Dirección Postal
  • Protectora 10
  • (07012)
   Palma
   España

  Tipo de Acto :
  Restringido

  • Condiciones para la asistencia : evauadores ieb

  Información del Anuncio Previo en Diarios


  Objeto del Contrato
  : Contracte menor per dur a terme el manteniment i la supervisió de l’equipament informàtic de l’Institut d'Estudis Baleàrics L’Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), en exercici de les seves finalitats, establertes en l'article 4. g dels seus Estatuts, du a terme tot un seguit d’activitats orientades a la difusió de la llengua i la cultura de les Illes Balears, tant en el conjunt de les Illes com a l’exterior. Per poder dur a terme totes aquestes activitats, l’IEB selecciona una empresa per dur a terme les tasques pròpies del manteniment i la supervisió de l’equipament informàtic. La dedicació ha de ser d’unes 20 hores setmanals, durant el període comprès entre l’1 de setembre de 2017 i el 28 de febrer de 2018. Tasques a desenvolupar: - Manteniment dels equips informàtics i dels servidors - Supervisió d’equipaments informàtics - Comprovació de còpies de seguretat - Qualsevol actuació en què es requereixen uns coneixements elevats d’informàtica Les empreses interessades poden lliurar un pressupost que reculli el cost total de les seves despeses per dur a terme les tasques especificades a les oficines de l’IEB (C. de la Protectora, 10, Palma) fins al dia 25 d’agost de 2017 a les 14.00 h.

 • Valor estimado del contrato
  18.000 EUR.
 • Presupuesto base de licitación
  • Importe
   0 EUR.
  • Importe (sin impuestos)
   0 EUR.
 • Clasificación CPV
  • 50300000 - Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual.
 • Plazo de Ejecución
  • Del 04/09/2017
   al 28/02/2018
 • Lugar de ejecución
  • Subentidad Nacional
   Illes Balears
  • Código de Subentidad Territorial
   ES53
  • Dirección Postal
   • España

  Condiciones de Licitación

 • Admisión de Variantes
 • Importe Máximo Gastos de Publicidad
  0 EUR.
 • Requisitos de participación de los licitadores

   Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
   • Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución
    - Formación Profesional de Grado Superior