Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Páxina1de362Total:2170
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:13725548F.Última Actualización: 06-07-2020 23:29
Título del ContratoTítulo del ContratoAcord marc subjecte a regulació harmonitzada per al subministrament de material de recanvi, petit equipament de portes i rampes Masats, per a la flota d'autobusos, pels centres, departaments i tallers [...]
CategoríaCategoríaPartes y accesorios para vehículos y sus motores.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:10-08-2020 09:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Transports de Barcelona, SA
Importe:Importe:1,188,082.79
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:nº 368/2020F.Última Actualización: 06-07-2020 23:16
Título del ContratoTítulo del ContratoReforma vestuarios piscina municipal y pista de squash
CategoríaCategoríaTrabajos de construcción de instalaciones deportivas.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:20-07-2020 15:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Alcaldía del Ayuntamiento de Beniarjó
Importe:Importe:46,035.48Último documento publicado:Último documento publicado:Pliego
Estado de la licitación:
Publicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CU-2020-437F.Última Actualización: 06-07-2020 23:14
Título del ContratoTítulo del ContratoIncorporació de títols uniformes a registres bibliogràfics del catàleg Argus
CategoríaCategoríaServicios de bibliotecas y archivos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación: Vacío
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Departament de Cultura
Importe:Importe:191,967.84
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:X2020000944F.Última Actualización: 06-07-2020 23:14
Título del ContratoTítulo del ContratoObra del subministrament i instal·lació de 190 lluminàries de tecnologia LED i la inclusió del sistema de telegestió en aquells punts de l'enllumenat públic de Sant Gregori pendents.
CategoríaCategoríaLámparas de alumbrado público.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:06-07-2020 23:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Sant Gregori
Importe:Importe:91,950.00
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:13716730F.Última Actualización: 06-07-2020 23:14
Título del ContratoTítulo del ContratoSubministrament de 8 eixos motriu bogie - Codi TMB 218412 Lot 1 i 12 eixos remolc bogie - Codi TMB 218413 Lot 2.
CategoríaCategoríaPartes de locomotoras de ferrocarril o tranvía o material móvil; equipo de control del tráfico de ferrocarriles.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:29-07-2020 09:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Importe:Importe:46,600.00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CU-2020-238.2F.Última Actualización: 06-07-2020 22:59
Título del ContratoTítulo del Contratoprocessament de les dades relacionades amb les proves per a l'obtenció dels certificats de català
CategoríaCategoríaServicios estadísticos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación: Vacío
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Departament de Cultura
Importe:Importe:23,267.50
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación: