Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Páxina1de766Total:4592
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2023/2433/7F.Última Actualización: 22-03-2023 20:02
Título del ContratoTítulo del Contratoadjudicacion de cuatro licencias de uso comun especial para la instalacion de gastronetas durante la celebracion del trebufestival 2023
CategoríaCategoríaServicios comerciales al por menor de hostelería y restauración.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:03-04-2023 14:30:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Alcaldía del Ayuntamiento de Trebujena
Importe:Importe:600.00Último documento publicado:Último documento publicado:Anuncio de Licitación
Estado de la licitación:
Publicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2023ST0080ACF.Última Actualización: 22-03-2023 20:00
Título del ContratoTítulo del ContratoDirecció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut corresponents al projecte de rehabilitació integral de la zona de restaurants del Moll de Gregal al Port Olímpic de Barcelona i nova connexió pl [...]
CategoríaCategoríaServicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:27-03-2023 12:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Barcelona de Serveis Municipals SA
Importe:Importe:575,000.00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CONTR/2022/126F.Última Actualización: 22-03-2023 20:00
Título del ContratoTítulo del ContratoAcord marc per homologar un conjunt d'empreses per al subministrament de materials per a l'explotació i el manteniment de l'estació d'esquí i muntanya de Boí Taüll, inclòs el seu transport fins a l'es [...]
CategoríaCategoríaMadera.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:06-09-2022 00:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Actius de Muntanya, SA
Importe:Importe:392,000.00
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CTN2200953F.Última Actualización: 22-03-2023 20:00
Título del ContratoTítulo del ContratoEl municipi d'Anglesola no disposa actualment de sistema de sanejament i depuració en alta. La necessitat que es pretén satisfer mitjançant aquesta contractació és la de disposar d'un projecte constru [...]
CategoríaCategoríaElaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:20-02-2023 12:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Importe:Importe:84,296.19
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:583/2022-SE-POF.Última Actualización: 22-03-2023 20:00
Título del ContratoTítulo del ContratoServei d'elaboració, revisió, actualització, implantació, manteniment i registre a la plataforma Hermes, dels Plans d'Autoprotecció i Plans d'Emergència dels centres del Consorci Mar Parc de Salut de [...]
CategoríaCategoríaServicios de consultoría en protección y control de riesgos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:10-01-2023 11:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Importe:Importe:91,028.00
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2022-238F.Última Actualización: 22-03-2023 20:00
Título del ContratoTítulo del ContratoServeis de manteniment preventiu, correctiu i normatiu i subministrament de recanvis dels equips de citometria BECTON DICKINSON a l'Hospital Clínic de Barcelona
CategoríaCategoríaServicios de reparación y mantenimiento de equipos médicos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:25-01-2023 12:08:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)
Importe:Importe:197,486.68
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación: