Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Pàgina1de623Total:3733
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:20000077F.Última Actualización: 05-08-2020 13:11
Título del ContratoTítulo del ContratoServeis informàtics per a l'anàlisi, disseny, construcció i implantació de millores sobre la plataforma Infoarchive, amb mesures de contractació pública sostenible
CategoríaCategoríaServicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:05-08-2020 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Institut Municipal d'Informàtica
Importe:Importe:34.494,55
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:SI19001F.Última Actualización: 05-08-2020 13:11
Título del ContratoTítulo del ContratoÉs objecte d'aquesta licitació, per complir amb els requeriments legals de propietat intel·lectual i d'us de software propietari, contractar el servei de suport i manteniment de les llicències SAP que [...]
CategoríaCategoríaMantenimiento de «software» de tecnología de la información.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:05-08-2020 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Reus Serveis Municipals, S.A.
Importe:Importe:169.615,00
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:AV19-012F.Última Actualización: 05-08-2020 13:11
Título del ContratoTítulo del ContratoServei de suport i manteniment de les llicències SAP que es troben en us en la instal·lació del sistema SAP hosting
CategoríaCategoríaMantenimiento de «software» de tecnología de la información.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:05-08-2020 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, SA
Importe:Importe:72.505,00
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:124.2020.011F.Última Actualización: 05-08-2020 13:11
Título del ContratoTítulo del ContratoMitjà de presentació: Aquesta es realitzarà per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics en els termes establerts en el present Plec a través del Portal de Contractació Electrònica de BIMSA, inte [...]
CategoríaCategoríaServicios de gestión de proyectos de construcción.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:05-08-2020 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Importe:Importe:143.469,12
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:AST/470/2019F.Última Actualización: 05-08-2020 13:11
Título del ContratoTítulo del ContratoSubministrament i instal·lació dels elements escenotècnics necessaris per a la plena operativitat del Teatre Centre de Manlleu. Els elements que integren aquest equipament es defineixen i concreten e [...]
CategoríaCategoríaMáquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:03-01-2020 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Manlleu
Importe:Importe:534.601,55
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2020/303YF.Última Actualización: 05-08-2020 13:11
Título del ContratoTítulo del ContratoSubministrament, mitjançant rènting sense opció de compra, d'un vehicle tipus furgoneta-combi amb els certificats corresponents d'Inspecció Tècnica de Vehicles i amb les homologacions preceptives. El [...]
CategoríaCategoríaServicios de arrendamiento financiero.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:12-02-2020 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Blanes
Importe:Importe:19.834,56
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación: