Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Page1sur3Total :17
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:35_2021-CNTF.Última Actualización: 18-01-2022 00:12
Título del ContratoTítulo del ContratoEl projecte consisteix en la construcció d'un centre cívic de nova planta, en un edifici de planta baixa amb una pista poliesportiva a l'exterior.
CategoríaCategoríaTrabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:17-01-2022 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Calafell
Importe:Importe:1 074 406,41
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:21ju443 - CPO21110007F.Última Actualización: 18-01-2022 00:12
Título del ContratoTítulo del ContratoServeis de la direcció facultativa de les obres definides al projecte d'urbanització de la zona verda de de Colònia Castells (compresa entre els carrers de Montnegre, Equador, Taquígraf Serra i Entenç [...]
CategoríaCategoríaServicios de arquitectura, ingeniería y planificación.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:17-01-2022 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
Importe:Importe:107 430,00
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:X2021001032F.Última Actualización: 18-01-2022 00:12
Título del ContratoTítulo del ContratoL'execució de les obres de rehabilitació de la captació d'aigües subterrànies "Pou de la Moja" per a l'abastament del nucli de Moja (AVT2018003) i del "Pou de Sant Miquel" del nucli de Sant Miquel d'O [...]
CategoríaCategoríaObras de ingeniería y trabajos de construcción.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:17-01-2022 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament d'Olèrdola
Importe:Importe:77 833,43
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:OBE 21/599F.Última Actualización: 18-01-2022 00:12
Título del ContratoTítulo del ContratoSubministrament de pròtesis i fungible per al servei d'oftalmologia amb destí de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
CategoríaCategoríaLentes intraoculares.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:17-01-2022 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Importe:Importe:4 042 302,50
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:X2021001697F.Última Actualización: 18-01-2022 00:12
Título del ContratoTítulo del ContratoL'objecte del contracte consisteix en l'execució del projecte d'adequació de l'enllumenat públic de la Jonquera, en la seva segona fase i de l'annex d'actuacions de millora de l'eficiència, d'acord am [...]
CategoríaCategoríaLuces para alumbrado exterior.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:17-01-2022 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de la Jonquera
Importe:Importe:338 008,12
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:PACC2020000029F.Última Actualización: 18-01-2022 00:12
Título del ContratoTítulo del ContratoL'objecte del contracte és la licitació del segon enllaç existent a Internet amb un cabal bidireccional, simètric i garantit de 400 Mbps, que coexisteix amb un enllaç addicional dedicat proporcionat p [...]
CategoríaCategoríaProveedor de servicios de Internet (PSI).
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:17-01-2022 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Importe:Importe:36 000,00
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación: