Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Últimas licitaciones publicadas

Licitaciones Recientes
Página1de469Total:2814
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:PRODECA-2022-00007.F.Última Actualización: 03-12-2021 23:11
Título del ContratoTítulo del ContratoServei de consultoria en promoció comercial exterior als mercats d'Àfrica, Amèrica llatina, CEI, Corea del Sud, Japó, Orient Mitjà, Singapur-Taiwan i Xina
CategoríaCategoríaServicios de consultoría en desarrollo comercial.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:20-12-2021 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)
Importe:Importe:270.050,00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:AG11.2021.1172F.Última Actualización: 03-12-2021 23:11
Título del ContratoTítulo del ContratoSubminstrament dels lots de Nadal per als empleats de l'Ajuntament de Torredembarra
CategoríaCategoríaProductos alimenticios diversos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:03-12-2021 23:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Torredembarra
Importe:Importe:5.201,50
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:GC/TO/01/2021F.Última Actualización: 03-12-2021 23:09
Título del ContratoTítulo del ContratoMantenimiento extintores Jefatura de la 2ª Zona y de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo
CategoríaCategoríaServicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:30-09-2021 10:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Comandancia Guardia Civil de Toledo
Importe:Importe:6.731,06Último documento publicado:Último documento publicado:Anuncio de Formalización
Existen modificaciones en: Existen modificaciones en: Pliego, Anuncio de Licitación
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:1808/2021F.Última Actualización: 03-12-2021 22:56
Título del ContratoTítulo del ContratoEs fa pública la licitació per l'adquisició d'un vehicle manipulador telescòpic nou destinat a la Brigada municipal de l'Ajuntament Cervera descrit al Plec de prescripcions tècniques particulars. (Exp [...]
CategoríaCategoríaVehículos de motor para usos especiales.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:13-12-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Cervera
Importe:Importe:59.500,00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:SE04/2021F.Última Actualización: 03-12-2021 22:56
Título del ContratoTítulo del ContratoServei expert en gestió de web de noticies i entreteniment, xarxes socials i productes digitals.
CategoríaCategoríaServicios de publicidad y de marketing.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:20-12-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona, SA
Importe:Importe:72.000,00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:1820/2021F.Última Actualización: 03-12-2021 22:56
Título del ContratoTítulo del ContratoProjeccions de cinema, tant en exteior com en sala, com a part de la programació cultural i turística.
CategoríaCategoríaServicios de proyección cinematográfica.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:20-12-2021 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament d'Ascó
Importe:Importe:93.448,80
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación: