Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Páxina1de795Total:4770
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2018/0017129.3  Abre en pestaña nuevaF.Última Actualización: 28-11-2023 15:02
Título del ContratoTítulo del ContratoObres del Projecte modificat d'eixamplament del pont del PK 2+400 de la carretera BV-1005 conservant l'actual aparença de pedra. TM Veciana.
CategoríaCategoríaTrabajos de construcción de puentes.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:10-07-2023 14:00:59
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Diputació de Barcelona
Importe:Importe:308,767.68
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:16013094B  Abre en pestaña nuevaF.Última Actualización: 28-11-2023 15:02
Título del ContratoTítulo del ContratoAssegurança Responsabilitat Civil Aviació
CategoríaCategoríaServicios de seguros de responsabilidad civil.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:13-12-2023 09:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
Importe:Importe:18,000.00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CONTR/2023/049  Abre en pestaña nuevaF.Última Actualización: 28-11-2023 15:02
Título del ContratoTítulo del ContratoServei de transport de mercaderies per carretera a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (REF:PO15/23)
CategoríaCategoríaServicios de transporte por carretera.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:03-04-2023 12:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Importe:Importe:300,000.00
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CONTR/2023/0000000094  Abre en pestaña nuevaF.Última Actualización: 28-11-2023 15:02
Título del ContratoTítulo del ContratoSubministrament de Rodes per diferents UT i Vagons 62000 (Ref:PO45/23)
CategoríaCategoríaEjes de ruedas y neumáticos, y otras partes de locomotoras o de material móvil.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:15-06-2023 12:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Importe:Importe:792,500.00
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:17005376/27/2023  Abre en pestaña nuevaF.Última Actualización: 28-11-2023 15:02
Título del ContratoTítulo del ContratoServeis de neteja de l'Institut de Santa Coloma de Farners mitjançant Procediment Obert Simplificat
CategoríaCategoríaServicios de limpieza de escuelas.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:13-12-2023 15:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Departament d'Educació
Importe:Importe:79,200.00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:C047_23  Abre en pestaña nuevaF.Última Actualización: 28-11-2023 15:02
Título del ContratoTítulo del ContratoL'objecte del present plec és l’establiment de les condicions que regiran la contractació, per part de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (en endavant, EMATSA), del subministrament d’ [...]
CategoríaCategoríaHipoclorito de sodio.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:10-11-2023 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA
Importe:Importe:16,279.24
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación: