Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Page1of124Total:744
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:8213_00001119-2020-0004F.Última Actualización: 10-04-2020 01:00
Título del ContratoTítulo del ContratoConcurso de emergencia para el diseño de prototipos y suministro de respiradores
CategoríaCategoríaAparatos sanitarios.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación: Vacío
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Importe:Importe:500,000.00
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:R01/2020F.Última Actualización: 10-04-2020 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoConstitueix l'objecte del contracte la prestació del servei de neteja del mercat i aules municipals, mòduls WC automàtics i oficines, que són espais gestionats per l'empresa MP SERVEIS MUNICIPALS DE R [...]
CategoríaCategoríaServicios de limpieza.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:09-04-2020 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Serveis Municipals de Roses, SA
Importe:Importe:240,600.00
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:5724/2019F.Última Actualización: 10-04-2020 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoPrestació de serveis de perruqueria i estètica als usuaris/es del Casal de la Gent Gran amb concessió de l'ús privatiu del local destinat a l'explotació d'aquesta activitat.
CategoríaCategoríaServicios de peluquería y tratamiento de belleza.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:09-04-2020 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament d'Abrera
Importe:Importe:0.00
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:709/2020F.Última Actualización: 10-04-2020 00:10
Título del ContratoTítulo del ContratoServeis de vigilància, salvament i socorrisme de les platges del Prat de Llobregat.
CategoríaCategoríaServicios de salvamento y puesta a flote.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:09-04-2020 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament del Prat de Llobregat
Importe:Importe:144,627.76
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:7/2018F.Última Actualización: 09-04-2020 20:10
Título del ContratoTítulo del ContratoRehabilitación del edificio Zubieta Etorbidea 5 para servicios culturales municipales de Orozko
CategoríaCategoríaTrabajos de construcción de inmuebles.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:15-10-2018 13:30:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Pleno
Importe:Importe:405,458.83
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:COSE/20016_F.Última Actualización: 09-04-2020 19:56
Título del ContratoTítulo del ContratoNeteja i ordenança de les instal·lacions esportives municipals per tal de garantir el seu control i vigilància, la seva salubritat i higiene, controlant-ne la qualitat, assegurant que causin el mínim [...]
CategoríaCategoríaServicios de limpieza de edificios.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:03-04-2020 16:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Mollet del Vallès
Importe:Importe:118,454.25
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación: