Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Últimas licitaciones publicadas

Licitaciones Recientes
Página1de879Total:5272
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:GEX 2579/2020F.Última Actualización: 01-10-2020 19:21
Título del ContratoTítulo del ContratoConcesión del servicio de bar-cafetería de la piscina municipal
CategoríaCategoríaServicios de gestión de bares.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:27-10-2020 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Pleno de Ayuntamiento de Hornachuelos
Importe:Importe:2.100,00Último documento publicado:Último documento publicado:Anuncio de Licitación
Estado de la licitación:
Publicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:DO.MA-17905F.Última Actualización: 01-10-2020 19:12
Título del ContratoTítulo del ContratoContracte de serveis per a la Direcció de les obres del projecte de naturalització i recuperació dels sistemes naturals a l'Embassament de l'Albagés. Mesures correctores i compensatòries del Regadiu d [...]
CategoríaCategoríaServicios de asistencia en ingeniería civil.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:01-07-2019 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Importe:Importe:24.358,40
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:1403-22/2020F.Última Actualización: 01-10-2020 19:12
Título del ContratoTítulo del ContratoL'objecte d'aquesta licitació és contractar els serveis necessaris per a efectuar una correcta explotació del sistema de sanejament de les instal·lacions que formen part actualment d'una part de la co [...]
CategoríaCategoríaExplotación de una planta de tratamiento de aguas residuales.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:15-10-2020 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf
Importe:Importe:8.130.969,64
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:ME. MEC-19L02F.Última Actualización: 01-10-2020 19:12
Título del ContratoTítulo del ContratoContracte de conservació i manteniment dels edificis judicials del Departament de Justícia i diverses oficines i delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya. Clau: MEC-19L02
CategoríaCategoríaServicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:29-10-2019 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Importe:Importe:8.642.531,36
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:DO. ML-16048F.Última Actualización: 01-10-2020 19:12
Título del ContratoTítulo del ContratoContracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu de millora local. Millora de nus. Ordenació cruïlla entre les carreteres C-26 i L-903. PK 2+490 de la C-26 i PK 0+000 de l' [...]
CategoríaCategoríaServicios de consultoría en ingeniería civil.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:19-06-2019 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Importe:Importe:13.413,34
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:DO. MB-16040F.Última Actualización: 01-10-2020 19:12
Título del ContratoTítulo del ContratoContracte de serveis per a la direcció de les obres del projecte constructiu de millora local. Millora de nus. Millora de la capacitat a la rotonda de la carretera C-59, PK 10+240. Tram: Palau-solità [...]
CategoríaCategoríaServicios de consultoría en ingeniería civil.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:12-06-2019 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Importe:Importe:21.160,00
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación: