Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Page1sur338Total :2024
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:61/2019F.Última Actualización: 23-08-2019 00:52
Título del ContratoTítulo del ContratoEnajenación madera para chopo MUP numero 67 año 2019, lote 01OR-2019-MAD-67
CategoríaCategoríaMadera en bruto.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:10-09-2019 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Pleno del Ayuntamiento de Fresno de Cantespino
Importe:Importe:51 450,00Último documento publicado:Último documento publicado:Pliego
Estado de la licitación:
Publicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:60/2019F.Última Actualización: 23-08-2019 00:35
Título del ContratoTítulo del ContratoEnajenación madera para chopo MUP numero año 2019, lote 01OR-2019-MAD-78
CategoríaCategoríaMadera.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:10-09-2019 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Alcaldía del Ayuntamiento de Fresno de Cantespino
Importe:Importe:46 116,00Último documento publicado:Último documento publicado:Pliego
Estado de la licitación:
Publicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:001/2019/4306/I264F.Última Actualización: 23-08-2019 00:10
Título del ContratoTítulo del ContratoL'objecte d'aquest plec és la definició de les condicions tècniques particulars a què s'han d'ajustar les feines de conservació, manteniment, neteja i jardineria al parc de Sant Eloi de Tàrrega, defi [...]
CategoríaCategoríaServicios de mantenimiento de jardines y parques.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:22-08-2019 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Tàrrega
Importe:Importe:199 824,00
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:893/2019F.Última Actualización: 23-08-2019 00:10
Título del ContratoTítulo del Contratopavimentació camí de Salelles a Les Fonts (FASE 1)
CategoríaCategoríaTrabajos de pavimentación y asfaltado.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:22-08-2019 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Importe:Importe:41 322,02
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:X2019000795F.Última Actualización: 23-08-2019 00:10
Título del ContratoTítulo del ContratoContracte de serveis de dos línies de transport escolar obligatori a la comarca del Pallars Sobirà, per als cursos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 més una possible pròrroga per al curs escolar 2022-20 [...]
CategoríaCategoríaServicios especiales de transporte de pasajeros por carretera.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:23-08-2019 00:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Consell Comarcal del Pallars Sobirà
Importe:Importe:166 783,56
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:02/2019F.Última Actualización: 23-08-2019 00:10
Título del ContratoTítulo del Contratosubstitució del tub de fibrociment d'aigua sanitària des del dipòsit general fins a la connexió al poble i ampliació de cabal ( Fase 1)
CategoríaCategoríaTrabajos de construcción para proyectos hidráulicos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:22-08-2019 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Casserres
Importe:Importe:82 174,98
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación: