Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Últimas licitaciones publicadas

Licitaciones Recientes
Página1de184Total:1102
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:P4102300C-2020/000009-PCAF.Última Actualización: 22-04-2021 12:41
Título del ContratoTítulo del ContratoSuministro de diferentes materiales para los distintos servicios municipales del Ayuntamiento de Cantillana por acuerdo marco.
CategoríaCategoríaMateriales de construcción y elementos afines.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:06-11-2020 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Alcaldia del Ayuntamiento de Cantillana
Importe:Importe:230.000,00Último documento publicado:Último documento publicado:Anuncio de Formalización
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:SC21/000124F.Última Actualización: 22-04-2021 12:41
Título del ContratoTítulo del ContratoServei d'assistència tècnica per la reparació i calibració del cabalímetre portàti Minisonic Ultraflux que pertanyen a la Xarxa Sud
CategoríaCategoríaServicios de reparación y mantenimiento de maquinaria eléctrica, aparatos y equipo asociado.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación: Vacío
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)
Importe:Importe:1.017,00
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CTN2100049F.Última Actualización: 22-04-2021 12:41
Título del ContratoTítulo del ContratoL'Agència Catalana de l'Aigua és titular de la presa de la Baells i, com a tal, ha de donar compliment a la normativa de seguretat de preses i embassaments continguda al Reial decret 9/2008, d' 11 de [...]
CategoríaCategoríaTrabajos de instalación de pasarelas.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:08-04-2021 12:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Importe:Importe:265.728,93
Estado de la licitación:
Resuelta
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:8102280001-2020-0003744F.Última Actualización: 22-04-2021 12:41
Título del ContratoTítulo del ContratoEl present contracte te per objecte la substitució de la central de telefonia i els seus terminals, conjuntament amb el manteniment per tal de garantir el correcte funcionament de les comunicacions de [...]
CategoríaCategoríaServicios de impresión y servicios conexos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:25-01-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Consell Comarcal del Montsià
Importe:Importe:15.907,05
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:BSA 3/21F.Última Actualización: 22-04-2021 12:41
Título del ContratoTítulo del ContratoContractació dels serveis d'ajuda domiciliària als usuaris dels serveis socialsmunicipals de Badalona.
CategoríaCategoríaServicios sociales.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:12-05-2021 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Badalona Serveis Assistencials, SA
Importe:Importe:8.046.336,48
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:13/2021F.Última Actualización: 22-04-2021 12:41
Título del ContratoTítulo del ContratoServei de manteniment de motxilles i receptors del fabricant PRODYS.
CategoríaCategoríaServicios de mantenimiento de sistemas.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:03-04-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Xarxa Audiovisual Local, SL
Importe:Importe:30.874,02
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación: