Licitaciones

Licitaciones Recientes
Pàgina1de889Total:5330
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:OP. AB-14009.F3.1F.Última Actualización: 19-12-2018 16:12
Título del ContratoTítulo del ContratoExecució de les obres del projecte constructiu de Millora general. Condicionament. Ampliació de la calçada lateral sentit Terrassa a l'autopista C-58, del PK 14+500 al 18+800. Sabadell - Terrassa. Cla [...]
CategoríaCategoríaInstalación de equipo de señalización.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:25-06-2018 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Importe:Importe:14.106.559,39
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CQ. CAP-16204F.Última Actualización: 19-12-2018 16:12
Título del ContratoTítulo del ContratoContracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de construcció del nou Centre d'Atenció Primària de la Seu d'Urgell. Clau: CAP-16204
CategoríaCategoríaServicios de ensayo o consultoría técnicos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:12-09-2018 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Importe:Importe:24.027,15
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:25007189/2019/1F.Última Actualización: 19-12-2018 16:12
Título del ContratoTítulo del ContratoServei de neteja de l'Institut Maria Rúbies de Lleida
CategoríaCategoríaServicios de limpieza de escuelas.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:29-11-2018 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Departament d'Educació
Importe:Importe:40.000,00
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:LIC 2018- OBRES 1F.Última Actualización: 19-12-2018 16:12
Título del ContratoTítulo del ContratoLa present licitació té per objecte la contracació de l'execució de les obres ordinàries referides al projecte d'INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL I ARRANJAMENT DE LA PLANIMETRIA DEL CAMP DE FUTBOL DE [...]
CategoríaCategoríaTrabajos de construcción de instalaciones deportivas.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:27-11-2018 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Teià
Importe:Importe:214.876,03
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:070/18F.Última Actualización: 19-12-2018 16:12
Título del ContratoTítulo del ContratoServeis de suport jurídic a la Unitat de Disciplina d'Habitatge i a la Direcció Tècnica de Programes d'Actuació per a l'Ús Digne de l'Habitatge, amb mesures de contractació pública sostenible
CategoríaCategoríaServicios de asesoría jurídica.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:14-01-2019 13:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Importe:Importe:78.408,00
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:25002684/2019/01F.Última Actualización: 19-12-2018 16:12
Título del ContratoTítulo del ContratoServei de neteja de l'Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida
CategoríaCategoríaServicios de limpieza de escuelas.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:10-12-2018 14:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Departament d'Educació
Importe:Importe:36.700,00
Estado de la licitación:
Adjudicada
Estado de la licitación: