Su navegador no permite scripts o están desactivados

Plataforma de Contratación del Sector Público
Licitaciones

Licitaciones Recientes
Page1of513Total:3075
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:1997/2020F.Última Actualización: 28-01-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoExecució de les obres compreses en el Projecte bàsic i d'execució de reparació de la coberta del poliesportiu municipal de la Canonja
CategoríaCategoríaTrabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:16-02-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de la Canonja
Importe:Importe:50,366.74
Estado de la licitación:
En Plazo
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2020-498/1379F.Última Actualización: 28-01-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoEls treballs a realitzar consisteixen en les obres d'execució dels enderrocs i treballs previs d'obra civil, moviments de terra, instal·lació d'equips electromecànics-canonada, instal·lacions elèctriq [...]
CategoríaCategoríaInstalación de sistema de tuberías.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:27-01-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Vallirana
Importe:Importe:429,837.74
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:745/2020F.Última Actualización: 28-01-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoSubministrament del material de construcció que es descriu en l'Annex 1 (Llista de materials) del plec de prescripcions tècniques i d'aquells altres de la mateixa naturalesa que siguin necessaris per [...]
CategoríaCategoríaMateriales de construcción.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:27-01-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Sabadell
Importe:Importe:71,074.38
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:CO_01/2020F.Última Actualización: 28-01-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoObres de millora del serveis basics en el Carrer Unió de l'Albi, d'acord amb les prescriccions tècniques.
CategoríaCategoríaTrabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:28-01-2021 00:00:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de l'Albi
Importe:Importe:111,690.22
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:GENE2020006542/X2020006727F.Última Actualización: 28-01-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoSubministrament i instal·lació de 13 fanals solars ubicats al camí Ral
CategoríaCategoríaFarolas para el alumbrado de calles.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:27-01-2021 23:55:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Importe:Importe:45,850.45
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación:
F.Última Actualización:Vacío
Expediente:Expediente:2048/2020F.Última Actualización: 28-01-2021 00:11
Título del ContratoTítulo del ContratoAlienació del bé immoble denominat Unitat d'Adjudicació d'Aprofitament 5-16 del Sector B de Llinars del Vallès (Av. Pau Casals, 255-279)
CategoríaCategoríaServicios de compra de terrenos.
F. Fin de presentación:F. Fin de presentación:27-01-2021 23:59:00
Órgano de Contratación:Órgano de Contratación:Ajuntament de Llinars del Vallès
Importe:Importe:661,343.24
Estado de la licitación:
Pendiente de adjudicación
Estado de la licitación: